BlackBerry Bold 9650 - Přidržení hovoru, přesměrování hovorů a blokování hovorů

background image

Přidržení hovoru, přesměrování hovorů a blokování hovorů

Zapnutí čekání hovorů

Chcete-li provést tento úkol, poskytovatel bezdrátových služeb musí nastavit vaši SIM kartu nebo zařízení
BlackBerry® na tuto službu.

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Čekání hovorů.

3. Zaškrtněte políčko Aktivováno.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li vypnout čekání hovorů, zrušte zaškrtnutí políčka Aktivováno.

Předávání hovorů

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb může již být na SIM kartě nebo zařízení BlackBerry® dostupných
více telefonních čísel pro předávání hovorů. Je možné, že nebudete moci tato čísla změnit ani přidat nová čísla.

Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Uživatelská příručka

Telefon

48

background image

Předávání hovorů

Chcete-li provést tento úkol, poskytovatel bezdrátových služeb musí nastavit vaši SIM kartu nebo zařízení
BlackBerry® na tuto službu.

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Předávání hovorů.

• Chcete-li předat všechny hovory na číslo pro předávání hovorů, změňte pole Předávání hovorů na hodnotu

Vždy. Změňte pole Předávání všech hovorů na hodnotu čísla pro předávání hovorů.

• Chcete-li předat pouze nepřijaté hovory, změňte pole Předávání hovorů na hodnotu Podmínečně. Změňte

pole Pokud je obsazeno, Pokud není odpověď a Pokud není dosažitelný na hodnotu čísla pro předávání
hovorů.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nastavení předávání hovorů bude použito na všechny následující příchozí hovory, dokud nastavení opět nezměníte.

Chcete-li vypnout předávání hovorů, změňte pole Předávání hovorů na hodnotu Nikdy.

Přidání, změna nebo smazání čísla pro předávání hovorů

Chcete-li provést tento úkol, musí poskytovatel bezdrátových služeb nastavit vaši SIM kartu nebo zařízení
BlackBerry® na tuto službu.

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Předávání hovorů.

3. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přidat číslo pro předávání hovorů, klikněte na možnost Nové číslo. Zadejte telefonní číslo. Stiskněte

na klávesnici klávesu .

• Chcete-li změnit číslo pro předávání hovorů, klikněte na možnost Upravit čísla. Zvýrazněte telefonní číslo.

Stiskněte klávesu

> Upravit. Změňte telefonní číslo. Stiskněte na klávesnici klávesu .

• Chcete-li smazat číslo pro předávání hovorů, klikněte na možnost Upravit čísla. Klikněte na telefonní číslo.

Klikněte na možnost Odstranit.

4. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Blokování hovorů

Funkce blokování hovorů umožňuje blokovat všechny příchozí hovory nebo příchozí hovory pouze při roamingu. Lze
také blokovat všechny odchozí hovory a všechny odchozí mezinárodní hovory nebo lze blokovat odchozí
mezinárodní hovory pouze při roamingu.

Funkci blokování hovorů lze používat, pouze je-li v zařízení BlackBerry® vložena SIM karta se službou blokování
hovorů nastavenou vaším poskytovatelem bezdrátových služeb. Ten vám také poskytne heslo blokování hovorů.
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.

Uživatelská příručka

Telefon

49

background image

Blokování hovorů

Chcete-li využívat tuto funkci, v zařízení BlackBerry® musí být vložena SIM karta se službou blokování hovorů
nastavenou vaším poskytovatelem bezdrátových služeb. Ten vám také poskytne heslo blokování hovorů.

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Blokování hovorů.

3. Zvýrazněte možnost blokování hovorů.
4. Stiskněte klávesu

> Aktivovat.

5. Zadejte heslo pro blokování hovorů.

Chcete-li blokování hovorů zrušit, zvýrazněte možnost blokování hovorů. Stiskněte klávesu

> Deaktivovat.

Změna hesla pro blokování hovorů

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Blokování hovorů.

3. Stiskněte klávesu

> Změnit heslo.