BlackBerry Bold 9650 - Protokoly hovorů

background image

Protokoly hovorů

Protokoly hovorů

Protokoly hovorů se zobrazují v aplikaci Telefon a zobrazují stav posledních hovorů zobrazením indikátoru
nepřijatého hovoru, indikátoru navázaného hovoru nebo indikátoru přijatého hovoru. Protokol hovorů obsahuje také
datum telefonního hovoru, telefonní číslo a odhadovanou dobu hovoru. Další informace o přesné době hovoru vám
podá váš poskytovatel bezdrátových služeb.

Uživatelská příručka

Telefon

53

background image

Možnost Zobrazení telefonního seznamu umožňuje určit způsob seřazení protokolu hovorů v aplikaci Telefon.
V závislosti na nastavení možností protokolování hovorů lze také protokoly hovorů zobrazit v aplikaci Zprávy. Podle
použitého motivu se může v případě nepřijatého hovoru zobrazit indikátor nepřijatého hovoru také v horní části
domovské obrazovky.

K protokolům hovorů lze také přidávat poznámky nebo protokoly odesílat jako e-mailové zprávy. Pokud protokol
hovorů neodstraníte, bude v zařízení BlackBerry® uložen po dobu 30 dnů.

Odeslání protokolu hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Zvýrazněte protokol hovoru.
3. Stiskněte klávesu

> Zobrazit > Historie.

4. Stiskněte klávesu

> Předat dál.

Odstranění protokolů hovorů

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odstranit pouze jeden protokol hovorů, zvýrazněte jej.
• Chcete-li odstranit určitou řadu protokolů, zvýrazněte protokol. Stiskněte a podržte klávesu Shift. Posunujte

prstem nahoru nebo dolů po trackpadu. Uvolněte klávesu Shift.

3. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

Přidání, změna nebo odstranění poznámek protokolu hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Zvýrazněte protokol hovoru.
3. Stiskněte klávesu

> Zobrazit > Historie.

4. Klikněte na protokol hovoru.
5. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přidat poznámky, klikněte na položku Přidat poznámky. Zadejte poznámky k hovoru.
• Chcete-li změnit poznámky, klikněte na položku Upravit poznámky. Změňte poznámky k hovorům.
• Chcete-li odstranit poznámky, klikněte na položku Upravit poznámky. Stiskněte klávesu

> Vymazat

pole.

6. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zobrazení protokolů hovorů v aplikaci Zprávy

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Protokoly a seznamy hovorů.

• Chcete-li zobrazit poslední a nepřijaté hovory v aplikaci Zprávy, vyberte možnost Všechny hovory.

Uživatelská příručka

Telefon

54

background image

• Chcete-li protokoly hovorů v aplikaci Zprávy skrýt, vyberte možnost Žádné.