BlackBerry Bold 9650 - Rychlá volba

background image

Rychlá volba

Nastavení rychlé volby pro kontakt

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu

> Zobrazit > Seznam rychlé volby.

3. V seznamu Čísla rychlé volby klikněte na nepřiřazenou klávesu.

Uživatelská příručka

Telefon

47

background image

4. Klikněte na kontakt.
5. V případě potřeby klikněte na telefonní číslo kontaktu.

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí rychlé volby z aplikace Telefon, z domovské obrazovky, ze zprávy nebo ze
seznamu zpráv, stiskněte a přidržte klávesu, kterou jste kontaktu přiřadili.

Změna kontaktu přiřazeného ke klávese rychlé volby

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Zobrazit > Seznam rychlé volby.

3. Zvýrazněte kontakt nebo telefonní číslo.
4. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li změnit kontakt, který je přiřazen klávese rychlé volby, klikněte na položku Upravit. Klikněte na nový

kontakt.

• Chcete-li přiřadit kontakt jiné klávese rychlé volby, klikněte na položku Přesunout. V seznamu Čísla rychlé

volby klikněte na novou klávesu rychlé volby.

• Chcete-li odstranit kontakt ze seznamu Čísla rychlé volby, klikněte na možnost Odstranit.