BlackBerry Bold 9650 - Tísňová volání

background image

Tísňová volání

Informace o tísňovém volání a o režimu zpětného tísňového volání

Pokud se nacházíte mimo oblast s bezdrátovým pokrytím a zobrazí se indikátor bezdrátového pokrytí SOS v horní
části obrazovky, lze uskutečňovat hovory pouze na čísla tísňového volání. Zařízení BlackBerry® umožňuje tísňová
volání, i když je zablokováno. V závislosti na modelu zařízení a na bezdrátové síti, k níž je zařízení připojeno,
umožňuje také tísňová volání, i když není vložena SIM karta. Pokud je při zahájení tísňového volání připojení
k bezdrátové síti vypnuté, zařízení se do bezdrátové sítě připojí automaticky. Při uskutečňování tísňových volání lze
vytáčet pouze oficiální tísňová přístupová čísla (například 911 nebo 112).

Poznámka: V případě nezbytně nutné komunikace, například v případě naléhavé potřeby lékařské pomoci, byste
neměli spoléhat na žádné bezdrátové zařízení. Tísňová čísla se mohou v jednotlivých lokalitách lišit a tísňové hovory
mohou být blokovány nebo přerušovány sítí, vlivy prostředí nebo jiným rušením.

Pokud je zařízení v době, kdy ukončíte tísňové volání, připojeno k síti CDMA, přepne se do režimu zpětného
tísňového volání. Tento režim umožňuje operátorovi zavolat vám zpět nebo určit vaši přibližnou polohu. V závislosti
na poskytovateli bezdrátových služeb bude režim zpětného tísňového volání aktivní po dobu 5 minut, nebo dokud
neuskutečníte běžný hovor. V režimu zpětného tísňového volání nemůžete odesílat a přijímat zprávy ani procházet
webové stránky.

Pokud zařízení podporuje systém GPS a uskutečníte tísňové volání, tísňový operátor může být schopen využít
technologii GPS k určení vaší přibližné polohy.

Tísňové volání

Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud je klávesnice nebo zařízení BlackBerry® odemknuto, na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

Zadejte číslo pro tísňové volání. Stiskněte klávesu

.

• Je-li zařízení uzamčeno, stiskněte klávesu

> Tísňové. Stiskněte klávesu

.

• Je-li zařízení uzamčeno, stiskněte klávesu na horní straně zařízení. Stiskněte klávesu

. Zadejte číslo

pro tísňové volání. Stiskněte klávesu

.