BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

background image

Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

Zařízení zvoní nebo vibruje víckrát, než má

U hovorů není počet vibrací zařízení BlackBerry® určen počtem vibrací nastaveným ve zvukovém profilu, a pokud
nejste uživatelem hlasové pošty, počet zvonění nastavit nelze. Zařízení vibruje nebo zvoní, dokud volající nebo
bezdrátová síť spojení neukončí.

Zařízení nezvoní nebo nevibruje v případě příchozího hovoru nebo
zprávy

Zkuste následující kroky:

• Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah. Ověřte, zda není zvukový profil

nastaven na možnost Všechny výstrahy vypnuté nebo Tichý.

• Pokud jste vytvořili na domovské obrazovce výstrahy kontaktů, klikněte na ikonu Zvukové profily a profily

výstrah. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro kontakty. Klikněte na výstrahu
kontaktu. Klikněte na možnost Telefon nebo Zprávy. Ověřte, není-li pole Hlasitost nastaveno na Tichý a
pole Vibrace není nastaveno na Vypnuto.

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

154