BlackBerry Bold 9650 - Přidání uživatelského profilu

background image

Přidání uživatelského profilu

Můžete vytvářet dodatečné profily.
1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Správa profilů > Přidat uživatelský profil.
3. Do pole Název zadejte název profilu.
4. Klikněte na položku, kterou chcete změnit.
5. Změňte vyzváněcí tón, tón upozornění nebo informace připomenutí.
6. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li odstranit vlastní profil, zvýrazněte ho. Stiskněte klávesu

> Odstranit.