BlackBerry Bold 9650 - Přidání výstrahy od kontaktu

background image

Přidání výstrahy od kontaktu

Můžete vytvářet výstrahy od kontaktů, které umožňují přizpůsobení vyzváněcích tónů a výstrah pro hovory a zprávy
od určitých kontaktů nebo skupin kontaktů. Pokud obdržíte hovor nebo zprávu od kontaktu, zařízení BlackBerry®
použije přiřazený vyzváněcí tón nebo přiřazenou výstrahu, i když zvolíte profil Tichý nebo Pouze vibrace. Nechcete-li
být upozorňováni přiřazeným vyzváněcím tónem nebo přiřazenou výstrahou, můžete zvolit profil Všechny výstrahy
vypnuté.
1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro kontakty > Přidat výstrahu od kontaktu.
3. Do pole Název zadejte název výstrahy od kontaktu.
4. Do pole Kontakty zadejte jméno kontaktu.
5. Klikněte na kontakt.
6. Změňte informace o vyzváněcím tónu a výstraze pro hovory a zprávy.
7. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li odstranit výstrahu kontaktu, zvýrazněte požadovanou výstrahu kontaktu. Stiskněte klávesu

>

Odstranit.