BlackBerry Bold 9650 - Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

background image

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

Profil, který jste vybrali v aplikaci Zvukové profily a profily výstrah, definuje způsob, jakým zařízení BlackBerry®
upozorňuje na telefonní hovory, zprávy, připomenutí a obsah prohlížeče.

Zařízení obsahuje profil Normální a pět dalších předem nahraných profilů: Nahlas, Středně, Pouze vibrace, Tichý a
Pouze telefonní hovory. Můžete měnit tóny libovolného předem nahraného profilu na zvukový soubor uložený
v paměti zařízení nebo na paměťové kartě, nebo můžete vytvářet další profily. Profil Všechny výstrahy vypnuté nelze
změnit.

Ve výchozím nastavení jsou některá nastavení v předem nahraných profilech založena na nastaveních zvukového
profilu Normální. Pokud například změníte vyzváněcí tón ve zvukovém profilu Normální, automaticky se aktualizuje
vyzváněcí tón ve zvukových profilech Nahlas, Střední a Pouze telefonní hovory. Pokud nechcete, aby při změně
určitého nastavení v profilu Normální došlo k automatické aktualizaci odpovídajících nastavení v předem načteném
zvukovém profilu, můžete nastavení v tomto profilu ručně změnit.

Můžete vytvářet výstrahy kontaktů, které upozorňují na to, když vám volá nebo posílá zprávu určitý kontakt. Výstrahy
kontaktů jsou vždy zapnuté a nevypínají se, pokud nevyberete profil Všechny výstrahy vypnuté. I když například
vyberete profil Tichý nebo Pouze vibrace, jsou zvukové výstrahy kontaktů stále slyšitelné, dokud nevyberete
možnost Všechny výstrahy vypnuté.