BlackBerry Bold 9650 - Zapnutí zvuků událostí

background image

Zapnutí zvuků událostí

Zvuky událostí vás upozorní, pokud zapnete nebo vypnete zařízení BlackBerry®, pokud je baterie zcela nabitá nebo
téměř vybitá, pokud připojíte kabel USB či příslušenství k zařízení nebo pokud je od zařízení odpojíte.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Usnadnění přístupu.
3. Zaškrtněte políčko Zvuky událostí.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.