BlackBerry Bold 9650 - Změna možností oznamování pro budík

background image

Změna možností oznamování pro budík

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Budík změňte pole Tón budíku, Hlasitost, Čas opakovaného buzení a Vibrace.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

153