BlackBerry Bold 9650 - Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí

background image

Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí

Kromě tónu můžete změnit také možnosti pro hlasitost, diodu LED, vibrace a upozornění během hovorů.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro vybraný profil.

• Chcete-li změnit vyzváněcí tón, klikněte na možnost Telefon.
• Chcete-li změnit upozornění nebo připomenutí, rozbalte kliknutím příslušnou sekci. Klikněte na možnost.

3. V poli Vyzváněcí tón, Tón upozornění nebo Zvuk připomenutí proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na tón.
• Chcete-li použít skladbu, která je uložena v zařízení BlackBerry® nebo na paměťové kartě, klikněte na

možnost Všechna hudba. Vyhledejte skladbu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít hlasovou zprávu, kterou jste zaznamenali, klikněte na možnost Všechny hlasové zprávy.

Vyhledejte hlasovou zprávu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít předem nahranou výstrahu, klikněte na možnost Všechny výstrahy. Vyhledejte výstrahu a

klikněte na ni.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

151

background image

Nelze změnit počet opakování vyzvánění telefonu, 60