BlackBerry Bold 9650 - Ztlumení zařízení

background image

Ztlumení zařízení

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li přijímat výstrahy pouze prostřednictvím blikajících diod LED, klikněte na položku Tichý.
• Chcete-li přijímat výstrahy pouze prostřednictvím vibrací, klikněte na položku Pouze vibrace.

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

152

background image

• Chcete-li vypnout všechny výstrahy, včetně výstrah kontaktů, klikněte na položku Všechny výstrahy

vypnuté.

Pokud je k dispozici a zní vyzváněcí tón, připomenutí nebo výstraha, stiskněte klávesu

na horní straně zařízení

BlackBerry®.

Související informace

Utlumení budíku, 189