BlackBerry Bold 9650 - Certifikační servery

background image

Certifikační servery

Přidání certifikačního serveru

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Certifikační servery.
3. Stiskněte klávesu

> Nový server.

4. Zadejte informace pro certifikační server.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna informací o připojení pro certifikační server

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Certifikační servery.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Stiskněte klávesu

> Upravit.

5. Změňte informace o připojení pro certifikační server.
6. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Možnosti připojení pro servery OCSP a CRL

Možnost

Popis

Popisný název

Zadejte zobrazovaný název pro certifikační server.

Adresa URL serveru

Zadejte webovou adresu certifikačního serveru.

Možnosti připojení pro servery podporující protokol LDAP a servery
podporující protokol DSML

Možnost

Popis

Popisný název

Zadejte zobrazovaný název serveru.

Název serveru

Zadejte síťovou adresu serveru.

Základní dotaz

Zadejte základní dotaz pro server s použitím syntaxe certifikátu X.509 (např.
o=test.rim.net).

Uživatelská příručka

Zabezpečení

284

background image

Možnost

Popis

Port

Zadejte číslo portu pro síť vaší organizace. Výchozí číslo portu je 389.

Typ ověřování

Určete, zda se musíte přihlásit k serveru.

Typ připojení

Určete, zda vaše zařízení BlackBerry® používá pro připojení k serveru připojení
SSL nebo TLS.

Odesílání informací o připojení pro certifikační server

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Certifikační servery.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Stiskněte klávesu

> E-mailový server nebo PIN server.

Odstranění certifikačního serveru

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Certifikační servery.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Stiskněte klávesu

> Odstranit.