BlackBerry Bold 9650 - Klíče PGP

background image

Klíče PGP

Klíče PGP

Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server vybavený touto funkcí, můžete si klíče
PGP® stáhnout přes bezdrátovou síť z certifikačního serveru poskytnutého vaším správcem. V závislosti na vaší
organizaci může certifikát vyžadovat zápis, který navíc může proběhnout automaticky.

Klíče PGP umožňují odesílání a příjem zpráv PGP pomocí zařízení BlackBerry®, pokud již odesíláte a přijímáte
zprávy PGP ve svém počítači.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

278

background image

PGP základní údaje o klíči

Stažení klíče PGP ze serveru podporujícího protokol LDAP

Používáte-li server PGP® Universal Server, nebude pravděpodobně možné stáhnout klíče PGP ze serveru
podporujícího protokol LDAP.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Klíče PGP.
3. Stiskněte klávesu

> Načíst klíče PGP.

4. Zadejte kritéria vyhledávání.
5. Stiskněte klávesu

> Hledat.

6. Klikněte na klíč PGP.
7. Klikněte na možnost Přidat klíč PGP do paměti klíčů.

Stažení osobního klíče PGP ze serveru PGP Universal Server

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Stiskněte klávesu

> Stáhnout klíče.

Stažení aktualizovaného klíče PGP ze serveru podporujícího protokol LDAP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zvýrazněte klíč PGP®.
4. Stiskněte klávesu

> Načíst aktualizovaný klíč PGP.

Import certifikátu nebo klíče PGP uloženého v zařízení

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Média nebo na ikonu Soubory.
2. Najděte a zvýrazněte certifikát nebo klíč PGP®.
3. Stiskněte klávesu

> Importovat certifikát nebo Importovat klíč PGP.

Chcete-li zobrazit certifikát nebo klíč PGP, stiskněte klávesu

> Zobrazit certifikát nebo Zobrazit klíč PGP.

Import certifikátu nebo klíče PGP z paměťové karty

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Certifikáty nebo PGP.
3. Stiskněte klávesu

> Zobrazit certifikáty paměťové karty nebo Zobrazit klíče PGP paměťové karty.

Chcete-li zobrazit certifikát nebo klíč PGP®, stiskněte klávesu

> Zobrazit certifikát nebo Zobrazit klíč PGP.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

279

background image

Zobrazení vlastností klíče PGP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Klikněte na klíč PGP®.
4. Klikněte na položku Zobrazit podklíč.

Vlastnosti klíče PGP

Vlastnost

Popis

Stav odvolání

Toto pole zobrazuje stav odvolání klíče PGP® ke stanovenému datu a ve
stanoveném čase.

Stav důvěryhodnosti

Toto pole zobrazuje stav důvěryhodnosti klíče PGP. Klíč PGP může být explicitně
důvěryhodný (samotný klíč PGP je důvěryhodný), implicitně důvěryhodný (klíč PGP
je přidružen k osobnímu klíči ve vašem zařízení BlackBerry®), nebo nedůvěryhodný
(klíč PGP není explicitně důvěryhodný a není přidružen k důvěryhodnému klíči PGP
ve vašem zařízení a řetěz digitálních podpisů k důvěryhodnému klíči neexistuje).

Datum vytvoření

V tomto poli se zobrazuje datum, kdy server PGP® Universal Server generoval klíč
PGP.

Datum ukončení platnosti

V tomto poli se zobrazuje datum, které server PGP Universal Server specifikoval
jako datum ukončení platnosti klíče PGP.

E-mailová adresa

V tomto poli se zobrazuje e-mailová adresa, která je přidružena ke klíči PGP. Může
se zobrazit více polí s e-mailovými adresami.

Typ veřejného klíče

V tomto poli se zobrazí standard, kterému odpovídá veřejný klíč. Zařízení podporuje
klíče RSA®, DSA a Diffie-Hellman.

Použití klíče

V tomto poli se zobrazí povolené způsoby použití klíče PGP.

Otisk prstu

V tomto poli se zobrazuje otisk prstu klíče PGP v hexadecimálním formátu.

Odeslání klíče PGP

Pokud odesíláte klíč PGP®, zařízení BlackBerry® odesílá veřejný klíč, ale neodesílá odpovídající soukromý klíč.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zvýrazněte klíč PGP.
4. Stiskněte klávesu

> Odeslat e-mailem nebo Odeslat pomocí PIN.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

280

background image

Odstranění klíče PGP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zvýrazněte klíč PGP®.
4. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

Vymazání mezipaměti dat PGP

Mezipaměť dat PGP® obsahuje uložené veřejné klíče PGP a zásady serveru PGP® Universal Server, které si
zařízení BlackBerry® stahuje ze serveru PGP Universal Server.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Stiskněte klávesu

> Vymazat univerzální mezipaměť.

Když příště odešlete zprávu chráněnou PGP, zařízení si stáhne aktualizované zásady serveru PGP Universal Server
a aktualizované veřejné klíče PGP ze serveru PGP Universal Server.

PGP stav klíče

Indikátory stavu klíče PGP

Indikátor

Popis

Klíč PGP® má odpovídající osobní klíč, který je uložen na vašem zařízení BlackBerry®.

Klíč PGP je důvěryhodný a platný a stav odvolání klíče PGP je dobrý.
Stav odvolání klíče PGP je neznámý nebo klíč je slabý.

Klíč PGP je nedůvěryhodný, odvolaný, vypršel, ještě není platný nebo jej nelze ověřit.

Kontrola stavu odvolání klíče PGP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zvýrazněte klíč PGP®.
4. Stiskněte klávesu

> Načíst stav.

Změna stavu důvěryhodnosti klíče PGP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

281

background image

3. Zvýrazněte klíč PGP®.
4. Stiskněte klávesu

> Důvěřovat nebo Nedůvěřovat.

Odvolání klíče PGP

Pokud klíč PGP® odvoláte, bude klíč PGP odvolán pouze v paměti klíčů zařízení BlackBerry®. Vaše zařízení
neaktualizuje stav odvolání na serveru PGP® Universal Server.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zvýrazněte klíč PGP®.
4. Stiskněte klávesu

> Odvolat > Ano.

5. Změňte pole Důvod.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Důvody odvolání klíče PGP

Důvod

Popis

Neznámé

Důvod odvolání neodpovídá žádnému z předdefinovaných důvodů.

Nahrazeno

Nový klíč PGP® nahrazuje stávající klíč PGP.

Ohrožení bezpečnosti klíče

Osoba, která není oprávněna k používání klíče, by mohla zjistit hodnotu osobního
klíče.

Zastaralý klíč

Klíč PGP se již nepoužívá.

Neplatné ID uživatele

Uživatelské informace pro klíč PGP nejsou platné.

PGP možnosti klíče

Změna zobrazovaného názvu klíče PGP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zvýrazněte klíč PGP®.
4. Stiskněte klávesu

> Změnit jmenovku.

5. Zadejte zobrazovaný název klíče PGP.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Vypnutí výzvy pro zadání zobrazovaného názvu, která se objeví po přidání klíče PGP do
paměti klíčů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

282

background image

3. Stiskněte klávesu

> Načíst klíče PGP.

4. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

5. Změňte obsah pole Výzva pro jmenovku na hodnotu Ne.
6. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Když přidáváte klíč PGP®, vaše zařízení BlackBerry® použije název, který server PGP® Universal Server nastavil
pro klíč, když jej generoval.

Vypnutí výzvy stavu načítání, která se objeví po přidání klíče PGP do paměti klíčů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Stiskněte klávesu

> Načíst klíče PGP.

4. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Chcete-li stáhnout stav odvolání klíče PGP® při jeho přidání do paměti klíčů, změňte pole Načíst stav na

hodnotu Ano.

• Chcete-li přidat klíč PGP do paměti klíčů bez stažení jeho stavu odvolání, změňte pole Načíst stav na

hodnotu Ne.

5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Klávesové zkratky klíče PGP

Zobrazení popisku klíče PGP®

Stiskněte klávesu Space.

Zobrazení vlastností klíče PGP

Stiskněte klávesu .

Zobrazení úrovně zabezpečení soukromého klíče PGP

Stiskněte klávesu Alt a klávesu L.

Zobrazení osobních klíčů PGP

Stiskněte klávesu Alt a klávesu P.

Zobrazení klíčů PGP jiných osob

Stiskněte klávesu Alt a klávesu O.

Zobrazení všech klíčů PGP

Stiskněte klávesu Alt a klávesu A.

Odstraňování problémů: Klíče PGP

Nelze stáhnout klíč PGP ze serveru podporujícího protokol LDAP

Zkuste následující kroky:

• Ověřte, zda vaše organizace umožňuje stahování klíčů PGP® ze serveru podporujícího protokol LDAP. Další

informace získáte u svého správce.

• Pokud byl změněn typ připojení, které zařízení BlackBerry® používáte BlackBerry® používá pro připojení

k serveru podporujícímu protokol LDAP, zkuste použít výchozí typ připojení.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

283