BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Zabezpečení

background image

Odstraňování problémů: Zabezpečení

Nelze stáhnout certifikát

Pokud byl změněn typ připojení, které zařízení BlackBerry® používá pro připojení k serveru podporujícímu protokol
LDAP nebo DSML, zkuste přepnout na výchozí typ připojení.

Zařízení nelze odblokovat pomocí karty Smart Card

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je ve čtecím zařízení karet Smart Card vložena správná karta Smart Card.
• Ověřte, zda je karta Smart Card do čtecího zařízení karet Smart Card správně vložena.
• Zkontrolujte, zda jste správně zadali heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu s kartou

Smart Card.

• Pokud pro ověření karty Smart Card používáte certifikát, zkontrolujte, zda certifikát není odvolaný nebo

nevypršela jeho platnost.

Zařízení po zadání hesla vyzývá k uskutečnění tísňového volání

Obsahuje-li heslo zařízení BlackBerry® kombinaci písmen odpovídající tísňovému přístupovému číslu, zařízení vás
může po zadání hesla vyzvat k uskutečnění tísňového volání.
Chcete-li pokračovat v zadání hesla zařízení, stiskněte klávesu Escape.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

296