BlackBerry Bold 9650 - Ovládání aplikací od jiných dodavatelů

background image

Ovládání aplikací od jiných dodavatelů

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů

Lze nastavit oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® s jinými aplikacemi
v zařízení. Například lze určit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k Internetu, navazovat
telefonní hovory nebo používat spojení Bluetooth®.

Pokud jste do zařízení přidali aplikace od jiných dodavatelů, zařízení těmto aplikacím zabrání odesílat nebo přijímat
data bez vašeho vědomí. Před odesláním nebo přijetím dat aplikací od jiných dodavatelů vás dialogové okno vyzve
k povolení nebo odmítnutí požadavku na spojení. U určitých aplikací můžete vypnout tuto výzvu pro konkrétní
umístění nebo zdroj.

Vynulování oprávnění pro připojení pro aplikace od jiných dodavatelů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zařízení > Správa aplikací.
3. Stiskněte klávesu

> Upravit výchozí oprávnění.

4. Stiskněte klávesu

> Znovu nastavit všechny výzvy firewallu.

5. Stiskněte klávesu

> Použít výchozí hodnoty pro vše.

Přímé připojení k Internetu pro aplikace od jiných dodavatelů

Některé aplikace od jiných dodavatelů, které přidáte do zařízení BlackBerry® vyžadují přímé připojení TCP nebo
HTTP k Internetu. Například aplikace cen cenných papírů může připojení k Internetu potřebovat k tomu, aby získala
nejnovější ceny cenných papírů.

Nastavení přímého připojení k internetu pro aplikaci od jiného
dodavatele

Chcete-li získat uživatelské jméno a heslo pro APN, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému > TCP IP.
3. Zadejte parametr APN.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

293

background image

Zapnutí bezpečného režimu

Když spouštíte zařízení BlackBerry®, můžete zabránit automatickému spuštění aplikací od jiných dodavatelů. Tento
bezpečný režim umožňuje vyřešit problémy nebo odstranit jakékoli nežádoucí aplikace.

1. Vyjměte a znovu vložte baterii.
2. Jakmile červená kontrolka LED zhasne, stiskněte a podržte během načítání zařízení klávesu Escape.
3. Po zobrazení dialogového okna klikněte na tlačítko OK.

Jakmile je bezpečný režim zapnutý, ve stavu zařízení se zobrazí indikátor bezpečného režimu domovské obrazovky.

Bezpečný režim vypnete opakováním kroku 1.

Nastavení oprávnění pro aplikaci od jiného dodavatele

Poznámka: Změna oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů může významně ovlivnit činnost aplikací v zařízení
BlackBerry® Potřebujete-li další informace o tom, jak může změna těchto oprávnění ovlivnit činnost aplikací
v zařízení, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Správa aplikací.

• Chcete-li nastavit oprávnění pro konkrétní aplikaci třetí strany, zvýrazněte tuto aplikaci. Stiskněte klávesu

> Upravit oprávnění.

• Chcete-li nastavit oprávnění pro všechny aplikace od jiných dodavatelů, stiskněte klávesu

> Upravit

výchozí oprávnění.

3. Rozbalte položku Připojení, Interakce nebo Údaje o uživateli.
4. Změňte nastavení v poli pro oprávnění.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vypnutí výzvy k připojení aplikace třetí strany

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Správa aplikací.
3. Zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.
4. Stiskněte klávesu

> Upravit oprávnění > Výjimky pro výzvy.

• Chcete-li aplikaci povolit připojování k určitému umístění nebo zdroji bez zobrazení výzvy, klikněte na

možnost Přidat povolení. Zadejte protokol a v případě potřeby i doménu.

• Chcete-li aplikaci zabránit, aby se připojovala k určitému umístění nebo zdroji bez zobrazení výzvy, klikněte

na možnost Přidat odepření. Zadejte protokol a v případě potřeby i doménu.

5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

294

background image

Oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů

Oprávnění

Popis

Meziprocesová komunikace

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů komunikovat
a sdílet data s jinými aplikacemi v zařízení BlackBerry®.

Nastavení zařízení

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zapnout nebo
vypnout zařízení nebo změnit možnosti zařízení, například možnosti
zobrazení.

Média

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup
k mediálním souborům ve vašem zařízení.

Správa aplikací

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů ve vašem zařízení
přidávat nebo odstraňovat moduly aplikací nebo získat přístup
k informacím modulu, jako název aplikace nebo verze.

Data motivu

Určete, zda může zařízení použít aplikace od jiných dodavatelů jako
zdroj vlastních motivů.

Vložení klávesy

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů simulovat akce,
jako stisknutí klávesy na zařízení.

Filtry prohlížeče

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zaregistrovat filtry
prohlížeče v prohlížeči na vašem zařízení k přidávání, změně nebo
odstranění obsahu webové stránky předtím, než se objeví
v prohlížeči.

Záznam

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů pořizovat snímky
obrazovky vašeho zařízení nebo používat jiné aplikace v zařízení pro
pořizování obrázků a záznamů.

Vynulování bezpečnostního časovače

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů vynulovat dobu, po
kterou zůstává vaše zařízení odblokované poté, co jste jej přestali
používat.

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů

Oprávnění

Popis

E-mail

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k e-mailovým
zprávám, textovým zprávám nebo zprávám PIN v zařízení BlackBerry®.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

295

background image

Oprávnění

Popis

Data organizátoru

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® získat
přístup k datům organizátoru například kontaktům, záznamům kalendáře, úkolům nebo
poznámkám.

Soubory

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k souborům
uloženým v zařízení. Lze například nastavit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů
získat přístup k souborům přeneseným do zařízení pomocí technologie Bluetooth®
nebo nástroje správce médií aplikace BlackBerry® Desktop Software.

Data zabezpečení

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k certifikátům nebo
klíčům uloženým v paměti klíčů v zařízení.