BlackBerry Bold 9650 - Paměť klíčů

background image

Paměť klíčů

Paměť klíčů

Paměť klíčů v zařízení BlackBerry® může uložit následující položky. Pro přístup k těmto položkám v paměti klíčů,
musíte zadat heslo paměti klíčů.

Osobní certifikáty (páry certifikátu a soukromého klíče)

Certifikáty stažené pomocí nástroje synchronizace certifikátů aplikace BlackBerry® Desktop Software

Certifikáty stažené ze serveru podporujícího protokol LDAP nebo serveru podporujícího protokol DSML

Certifikáty stažené z profilu certifikačního úřadu

Certifikáty importované ze zařízení nebo z paměťové karty

Certifikáty přidané ze zprávy

Kořenové certifikáty obsažené v aplikaci BlackBerry Desktop Software

Osobní klíče PGP® (páry veřejného a soukromého klíče)

Veřejné klíče PGP stažené ze serveru podporujícího protokol LDAP

Veřejné klíče PGP importované z paměti zařízení nebo z paměťové karty

Veřejné klíče PGP přidané ze zprávy

Uživatelská příručka

Zabezpečení

285

background image

Změna hesla paměti klíčů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. Stiskněte klávesu

> Změnit heslo paměti klíčů.

Synchronizace hesla paměti klíčů s heslem zařízení

Pokud synchronizujete heslo paměti klíčů s heslem zařízení BlackBerry® a heslo zařízení změníte, heslo paměti
klíčů se automaticky změní tak, aby se s ním shodovalo.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. Změňte nastavení v poli Používat heslo zařízení jako heslo paměti klíčů na hodnotu Ano.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna po odstranění hesla paměti klíčů zařízením

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. Změňte pole Časový limit hesla paměti klíčů.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Pro přístup k soukromým klíčům po vymazání hesla paměti klíčů zařízením BlackBerry® musíte zadat heslo paměti
klíčů.

Automatické přidání kontaktů do aplikace Kontakty při zařazení
nových položek do paměti klíčů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. Zaškrtněte políčko Přidat certifikační e-mail do kontaktů.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna služby, kterou zařízení používá ke stažení certifikátů

V závislosti na vaší organizaci nemusí být možné službu používanou zařízením BlackBerry® ke stažení certifikátů
změnit. Další informace získáte u svého správce.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. Změňte obsah pole Certifikační služba.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

286

background image

Vypnutí automatického zálohování a obnovy dat paměti klíčů

Ve výchozím nastavení jsou položky v paměti klíčů v zařízení BlackBerry® zálohovány nebo obnovovány při
zálohování nebo obnovování dat zařízení. Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete zálohovat nebo obnovovat
soukromý klíč z počítače, můžete vypnout automatické zálohování a obnovování dat paměti klíčů.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zálohování/obnovu paměti klíčů.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Automatické zálohování a obnovu dat paměti klíčů lze zapnout zaškrtnutím políčka Povolit zálohování/obnovu
paměti klíčů
.

Změna frekvence obnovení pro seznamy odvolání certifikátů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. V části Stav certifikátu změňte pole Stav certifikátu vyprší po.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zařízení BlackBerry® automaticky stáhne nový stav odvolání, pokud zařízení používá položku z paměti klíčů, jejíž
stav je starší než nastavený časový limit.

Odmítnutí seznamů odvolání certifikátů z neověřených serverů CRL

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > Paměti klíčů.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Přijmout neověřené CRL.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zařízení BlackBerry® odmítá seznamy odvolání certifikátů ze serverů CRL, které nemůže služba BlackBerry® MDS
Connection Service ověřit.