BlackBerry Bold 9650 - Ruční ověření zabezpečovacího softwaru

background image

Ruční ověření zabezpečovacího softwaru

Autotesty zabezpečení slouží k ověření správné implementace zabezpečovacího softwaru v zařízení BlackBerry®.
Testy by měly proběhnout automaticky po opětovném spuštění zařízení, ale zabezpečovací software můžete ověřit
také ručně.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Informace o stavu zabezpečení.
3. Stiskněte klávesu

> Ověřit zabezpečovací software.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

292