BlackBerry Bold 9650 - Správce hesel

background image

Správce hesel

O správci hesel

Správce hesel slouží k uložení všech hesel na jednom místě. Správce hesel je určen k ochraně hesel pomocí hesla
správce hesel. Zadáte-li toto heslo, správce hesel vaše hesla dešifruje.

Správce hesel můžete také použít pro generování náhodných hesel obsahujících písmena, číslice a symboly.

Změna hesla ve správci hesel

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Zvýrazněte heslo.
3. Stiskněte klávesu

> Otevřít.

4. Změňte informaci hesla.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Přidání hesla do správce hesel

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Stiskněte klávesu

> Nový.

3. Zadejte heslo.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vytvoření náhodného hesla

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Stiskněte klávesu

> Nový.

3. Stiskněte klávesu

> Náhodné heslo.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nastavení podmínek pro náhodné generování hesel

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Nastavte pole náhodného hesla.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

266

background image

Změna hesla správce hesel

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Stiskněte klávesu

> Změnit heslo.

Odstranění hesla ze správce hesel

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Zvýrazněte heslo.
3. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

Kopírování hesla

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Zvýrazněte heslo.
3. Stiskněte klávesu

> Kopírovat uživatelské jméno nebo Kopírovat heslo.

Schránku vymažete stisknutím klávesy

> Vymazat schránku.

Poznámka: Hesla ve schránce nejsou šifrovaná.

Zamezení kopírování hesla

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kopii schránky.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nastavení maximálního počtu pokusů o zadání hesla ve správci hesel

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Nastavte pole Pokusy o zadání hesla.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Skrytí hesel ve správci hesel

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Správce hesel.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit heslo.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li hesla ve správci hesel opět zobrazit, políčko Zobrazit heslo zaškrtněte.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

267