BlackBerry Bold 9650 - Automatický text

background image

Automatický text

Funkce Automatický text

Funkce Automatický text je určena k nahrazení určitého zadaného textu předem uloženou položkou automatického
textu. Pokud zadáváte text, který může být nahrazen položkou automatického textu, text se změní po stisknutí
klávesy Space.

Zařízení BlackBerry® má předdefinované položky automatického textu, které opravují běžné chyby. Automatický text
například změní ketrý na který. Můžete vytvářet položky automatického textu pro běžné chyby, k nimž dochází při
zadávání, nebo pro zkratky. Můžete například vytvořit položku automatického textu, která nahradí text dsp za
domluvíme se později.

Vytváření položky automatického textu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Nahrazování slov.
3. Stiskněte klávesu

> Nový.

4. Do pole Nahradit zadejte text, který se má nahradit.
5. V poli Čím proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte nahrazující text.

Uživatelská příručka

Zadávání

201

background image

• Chcete-li vložit makro (například aktuální datum nebo čas), stiskněte klávesu

> Vložit makro.

6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li použít velká písmena přesně tak, jak je vkládáte, změňte pole Použití na hodnotu Zvolená velikost

písmen.

• Chcete-li použít velká písmena podle kontextu, změňte pole Použití na hodnotu Inteligentní velikost

písmen.

7. V poli Jazyk změňte jazyk.
8. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna nebo odstranění položky automatického textu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Nahrazování slov.
3. Zvýrazněte položku automatického textu.
4. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li změnit položku automatického textu, klikněte na možnost Upravit. Změňte položku. Stiskněte

klávesu

> Uložit.

• Chcete-li odstranit položku automatického textu, klikněte na možnost Odstranit.

Zrušení změn způsobených automatickým textem

Pokud funkce Automatický text změní slovo, které nechcete změnit, můžete tuto změnu zrušit.

Změnu provedenou funkcí Automatický text při zadávání textu zrušíte stisknutím klávesy

dvakrát po sobě.