BlackBerry Bold 9650 - Kontrola pravopisu

background image

Kontrola pravopisu

Kontrolu pravopisu můžete provést, pokud je jako jazyk pro vstupy nastavena afrikánština, arabština, katalánština,
čeština, dánština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, italština, norština,
portugalština, ruština, španělština, švédština nebo turečtina.

Uživatelská příručka

Zadávání

199

background image

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.
1. Stiskněte klávesu

> Kontrola pravopisu.

2. Proveďte některou z následujících akcí:

• Navrhovaný pravopis přijmete kliknutím na slovo v zobrazeném seznamu.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu

.

• Chcete-li ignorovat všechny výskyty navrhovaného pravopisu, stiskněte klávesu

> Ignorovat vše.

• Chcete-li přidat slovo do uživatelského slovníku, stiskněte klávesu

> Přidat do slovníku.

• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu

> Zrušit kontrolu pravopisu.

Změna možností kontroly pravopisu

Typ a délku slov, které kontrola pravopisu prověřuje, lze změnit. Například nemusíte chtít, aby byly do kontroly
pravopisu zahrnuty zkratky nebo slova tvořená jedním písmenem. Zařízení BlackBerry® lze rovněž nastavit tak, aby
kontrolovalo pravopis automaticky před odesláním e-mailové zprávy.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Kontrola pravopisu.
3. Změňte jednu nebo více možností.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Ukončení zobrazování návrhů na opravu pravopisu v seznamu
zobrazovaném při zadávání textu

Ve výchozím nastavení, když zadáte kombinaci písmen, kterou zařízení nerozpozná zařízení BlackBerry®
nerozpozná, zobrazí se tučně návrhy na opravu pravopisu v seznamu zobrazovaném při jejich zadávání.
1. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Zadávání textu.
2. Pro nastavení klávesnice klikněte na položku Rozšířené možnosti stylu.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Pravopis.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.