BlackBerry Bold 9650 - Metody zadávání textu

background image

Metody zadávání textu

Změna stylu zadávání textu

Výběrem stylu zadávání textu můžete změnit způsob, jakým zařízení BlackBerry® rozpozná zadávaný text.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Zadávání textu.
3. Klávesnici nastavíte provedením jednoho z následujících kroků:

• Chcete-li zcela vypnout podporu zadávání textu, změňte nastavení pole Styl na hodnotu Přímé.
• Chcete-li v zařízení zapnout navrhování slov při psaní, změňte nastavení pole Styl na hodnotu Prediktivní.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zjištění dalších informací o zadávání textu v jiných jazycích

Můžete se naučit zadávat text v jiných jazycích, např. v čínštině nebo v thajštině, přečtením Průvodců zadáváním
textu, které jsou k dispozici online. Navštivte web

www.blackberry.com/go/docs

a vyhledejte Průvodce zadáváním

textu pro svůj jazyk.