BlackBerry Bold 9650 - Možnosti zadávání textu

background image

Možnosti zadávání textu

Změna výchozího symbolu měny

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Klávesnice.
3. Změňte pole Klávesa Měna.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nezobrazování kontaktů v seznamu zobrazovaném při jejich zadávání

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Zadávání textu.
3. Pro nastavení klávesnice klikněte na položku Rozšířené možnosti stylu.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Jména.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zadávání

198

background image

Zapnutí tónů kláves

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Klávesnice.
3. Zaškrtněte políčko Zvuk tlačítka.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vypnutí zvuků trackpadu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Citlivost trackpadu.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Zvuk otáčení.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li zvuky trackpadu znovu zapnout, zaškrtněte políčko Zvuk otáčení.

Nastavení citlivosti trackpadu

Můžete nastavit, jak bude trackpad reagovat na dotyk. Vysoká úroveň citlivosti vyžaduje menší tlak než nižší úroveň
citlivosti.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Citlivost trackpadu.
3. Změňte pole Citlivost na vodorovný pohyb a Citlivost na svislý pohyb.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nastavení rychlosti kurzoru

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Klávesnice.
3. Změňte pole Rychlost opakování.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.