BlackBerry Bold 9650 - Vlastní slovník

background image

Vlastní slovník

Uživatelský slovník

Můžete přidávat slova do uživatelského slovníku, aby je zařízení BlackBerry® při kontrole pravopisu rozpoznalo.
Vzhledem k tomu, že při použití metody zadávání arabských nebo ruských znaků používá technologie SureType®
stejný slovník, zobrazují se slova, která jste přidali do uživatelského slovníku, v seznamu, který se objevuje při psaní.

Uživatelská příručka

Zadávání

200

background image

Přidání slova do uživatelského slovníku, jeho změna nebo odstranění

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Vlastní slovník.

• Chcete-li přidat slovo do uživatelského slovníku, stiskněte klávesu

> Nový. Zadejte slovo nebo

kombinaci písmen. Stiskněte na klávesnici klávesu .

• Chcete-li změnit slovo v uživatelském slovníku, stiskněte klávesu

> Nový. Změňte slovo. Stiskněte na

klávesnici klávesu .

• Chcete-li odstranit slovo z uživatelského slovníku, zvýrazněte je. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

Vypnutí automatického přidávání položek do uživatelského slovníku

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Zadávání textu.
3. Pro nastavení klávesnice klikněte na položku Rozšířené možnosti stylu.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zadávání textu.
5. Změňte nastavení pole E-mail na hodnotu Vypnuto.
6. Stiskněte klávesu

> Uložit.