BlackBerry Bold 9650 - Základní informace o vkládání textu

background image

Základní informace o vkládání textu

Zvýraznění, vyjmutí, kopírování nebo vkládání textu

1. Stiskněte a podržte klávesu a klikněte trackpadem.

• Chcete-li zvýraznit text znak po znaku, posunujte prstem doleva nebo doprava po trackpadu.
• Chcete-li zvýraznit text řádek po řádku, posunujte prstem nahoru nebo dolů po trackpadu.

2. Stiskněte klávesu

.

• Zvýrazněný text odstraníte kliknutím na možnost Vyjmout.
• Zvýrazněný text zkopírujete kliknutím na možnost Kopírovat.

3. Přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit vyjmutý nebo zkopírovaný text.
4. Stiskněte klávesu

> Vložit.

Zadání symbolu

1. Stiskněte klávesu Symbol.
2. Stiskněte klávesu písmene zobrazeného pod symbolem.

Vkládání diakritického znaménka nebo speciálního znaku

Stiskněte a přidržte klávesu příslušného písmene na klávesnici a posouvejte prst po trackpadu doleva nebo doprava,
dokud se nezobrazí požadovaný znak s diakritikou nebo zvláštní znak.

Vymazání textu z pole

V poli, do kterého jste zadávali text, stiskněte klávesu

> Vymazat pole.

Zadávání textu pomocí prediktivní metody

Během zadávání textu proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a začít psát nové slovo, stiskněte klávesu Enter.
• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a pokračovat v psaní stejného slova, klikněte na dané slovo.
• Chcete-li ignorovat návrhy, pokračujte v psaní.

Uživatelská příručka

Zadávání

197