BlackBerry Bold 9650 - Nastavení možností pro podsvícení

background image

Nastavení možností pro podsvícení

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zobrazení > Zobrazení na obrazovce.
3. Proveďte některou z následujících akcí:

• Chcete-li změnit jas podsvícení obrazovky, změňte pole Jas podsvícení.
• Chcete-li změnit délku doby, po kterou zůstane podsvícení zapnuto, když se nebudete dotýkat zařízení

BlackBerry®, změňte pole Časový limit pro podsvícení.

• Chcete-li ukončit přizpůsobování podsvícení světelným podmínkám, zrušte zaškrtnutí políčka Automatické

tlumení podsvícení.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Obrazovka se vypíná, 212