BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Zobrazení

background image

Odstraňování problémů: Zobrazení

Displej se změnil

V závislosti na použitém motivu se nastavení displeje, například ikony, písma nebo pozadí domovské obrazovky,
může při změně motivu změnit.

Související informace

Použití obrázku jako tapety zařízení, 11
Nalezení nebo skrytí ikony aplikace, 10
Přepínání motivů, 26

Při stisknutí klávesy Komfort se neotevře žádná aplikace

Zkuste následující akce:

• Pokud jste tak ještě neučinili, přiřaďte aplikaci klávese.
• Ověřte, zda jste neodstranili aplikaci, která byla ke klávese přiřazena.

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

211

background image

Obrazovka se vypíná

Pokud zařízení BlackBerry® po určitou dobu nepoužíváte, obrazovka se vypne, aby se zachovala životnost baterie.
Můžete změnit dobu, po kterou zůstane podsvícení zapnuto při nepoužívání zařízení.

Chcete-li zapnout obrazovku, klikněte trackpadem nebo stiskněte klávesu.

Související informace

Nastavení možností pro podsvícení, 208

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

212