BlackBerry Bold 9650 - Organizace aplikací na domovské obrazovce

background image

Organizace aplikací na domovské obrazovce

Organizování ikon aplikací

Ikony aplikací se mohou zobrazovat na domovské obrazovce nebo ve složkách na domovské obrazovce. Pokud
nevidíte ikony všech svých aplikací, mohou být skryty. Chcete-li na domovské obrazovce nebo ve složkách
zobrazovat všechny ikony aplikací, vyberte v nabídce domovské obrazovky možnost Zobrazit vše.

Změnou uspořádání ikon aplikací můžete změnit, které ikony se zobrazí na domovské obrazovce jako první. Můžete
také vytvářet a odstraňovat složky, měnit styl ikon pro vámi vytvořené složky a přesouvat ikony aplikací do složek
a ze složek.

Nalezení nebo skrytí ikony aplikace

V závislosti na vašem motivu nemusí být možné skrýt některé ikony aplikací.
Na domovské obrazovce nebo ve složce proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit všechny ikony aplikací, stiskněte klávesu

> Vše.

• Chcete-li skrýt ikonu aplikace, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Skrýt.

• Chcete-li zobrazit všechny skryté ikony aplikací, stiskněte klávesu

> Zobrazit vše.

• Chcete-li zastavit skrývání ikony aplikace, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Skrýt.Vedle pole Skrýt by

se neměla zobrazovat značka zaškrtnutí.

Související informace

Displej se změnil, 211

Přidání složky na domovskou obrazovku, její změna a odstranění

Na domovské obrazovce proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li přidat složku, stiskněte klávesu

> Přidat složku. Zadejte název složky. Chcete-li změnit styl

ikony složky, klikněte na ikonu složky. Klikněte na styl ikony složky. Klikněte na možnost Přidat.

• Chcete-li změnit složku, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Upravit složku. Změňte název složky nebo

styl ikony složky. Klikněte na možnost Uložit.

• Chcete-li odstranit složku, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

Přesun ikony aplikace

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce aplikace zvýrazněte ikonu aplikace.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

209

background image

• Ikonu aplikace přesunete na jiné místo na domovské obrazovce kliknutím na položku Přesunout. Na

trackpadu posuňte prst doprava nebo doleva. Klikněte trackpadem.

• Chcete-li ikonu aplikace přesunout do složky aplikace, klikněte na položku Přesunout do složky. Klikněte na

složku aplikace.

• Chcete-li ikonu aplikace přesunout ze složky aplikace, klikněte na položku Přesunout do složky. Klikněte na

položku Domů nebo složku aplikace.