BlackBerry Bold 9650 - Přidání zprávy zobrazené při zamknutí zařízení

background image

Přidání zprávy zobrazené při zamknutí zařízení

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zobrazení > Zpráva na zamknuté obrazovce.
3. Zadejte text, který chcete zobrazit na obrazovce zamknutého zařízení.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.