BlackBerry Bold 9650 - Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí blikající diody LED

background image

Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí blikající
diody LED

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zobrazení > Zobrazení na obrazovce.
3. Zaškrtněte políčko Indikátor LED pokrytí.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.

Oznamování bezdrátového pokrytí vypnete zrušením zaškrtnutí políčka Indikátor LED pokrytí.

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

210