BlackBerry Bold 9650 - Změna písma displeje

background image

Změna písma displeje

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zobrazení > Zobrazení na obrazovce.
3. Změna polí písma.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

208