BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro zprávy

background image

Klávesové zkratky pro zprávy

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Ve zprávě

Odpověď na zprávu

Stiskněte klávesu K.

Odpověď všem v e-mailové zprávě nebo ve zprávě PIN

Stiskněte klávesu V.

Přeposlat zprávu

Stiskněte klávesu F.

Uživatelská příručka

Zprávy

110

background image

Uložení e-mailové zprávy do souboru

Stiskněte klávesu B.

Zobrazení nebo skrytí e-mailové adresy kontaktu

Zvýrazněte kontakt v poli Komu nebo Od. Stiskněte
klávesu Q.

Přechod na poslední pozici kurzoru po zavření
a opětovném otevření přijaté e-mailové zprávy nebo
zprávy PIN

Stiskněte klávesu O.

Přechod na další zprávu

Stiskněte klávesu A.

Přechod na předchozí zprávu

Stiskněte klávesu P.

Ve složce Doručená pošta

Otevření zprávy

Stiskněte klávesu .

Vytvoření zprávy ze složky Doručená pošta

Stiskněte klávesu N.

Označení zprávy jako otevřené nebo neotevřené

Stiskněte klávesu U.

Přidání příznaku do zprávy

Stiskněte klávesu W.

Zobrazení všech označených zpráv

Stiskněte klávesu Alt a F.

Zobrazení přijatých zpráv a přijatých protokolů hovorů

Stiskněte klávesu Alt a I.

Zobrazení odeslaných zpráv

Stiskněte klávesu Alt a klávesu O.

Zobrazení zpráv hlasové pošty

Stiskněte klávesu Alt a V.

Zobrazení textových zpráv

Stiskněte klávesu Alt a klávesu S.

Zobrazení protokolů hovorů

Stiskněte klávesu Alt a klávesu P.

Zobrazení všech vašich zpráv

Stiskněte klávesu

.

Pohyb ve složce Doručená pošta

Posun obrazovkou nahoru

Stiskněte klávesu Shift a klávesu Space.

Posun obrazovkou dolů

Stiskněte klávesu Space.

Přesun na začátek složky Doručená pošta

Stiskněte klávesu T.

Přesun na konec složky Doručená pošta

Stiskněte klávesu B.

Přechod na další neotevřenou položku

Stiskněte klávesu U.

Přechod na další související zprávu

Stiskněte klávesu J.

Přechod na předchozí související zprávu

Stiskněte klávesu Z.

Uživatelská příručka

Zprávy

111