BlackBerry Bold 9650 - Možnosti zabezpečení pro zprávy

background image

Možnosti zabezpečení pro zprávy

Blokování příchozích zpráv

Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, nebudete možná moci blokovat nebo
odblokovat zprávy PIN od kontaktů ve vaší organizaci, od kontaktů vně vaší organizace nebo od obojích. Další
informace získáte u správce systému.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Bezpečnostní brána firewall.
3. Zaškrtněte políčko vedle jednoho nebo více typů zpráv.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Poznámka: I když do zařízení BlackBerry nepřijímáte blokované zprávy, mohou být blokované zprávy započítány do
využití dat v rámci vašeho plánu bezdrátových služeb. Pokud chcete zastavit předávání zpráv do zařízení a jejich
započítávání do využívání dat, vypněte předávání e-mailových zpráv nebo použijte e-mailové filtry.

Povolení zpráv od kontaktů ze seznamu kontaktů nebo seznamu
schválených odesílatelů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Bezpečnostní brána firewall.
3. Zaškrtněte políčko Kontakty nebo Konkrétní adresy, telefonní čísla a kódy PIN.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Přidání kontaktu do seznamu schválených odesílatelů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Bezpečnostní brána firewall.
3. Pokud není zaškrtnuto políčko Aktivovat v části Obecné, zaškrtněte jej.
4. V části Blokovat příchozí zprávy vyberte jeden nebo více typů zpráv.
5. V části Výjimky zaškrtněte políčko Konkrétní adresy, telefonní čísla a kódy PIN.
6. Klikněte na položku Přidat.
7. Stiskněte klávesu

.

8. Klikněte na jednu z následujících položek nabídky:

Přidat e-mailovou adresu
Přidat telefonní číslo
Přidat PIN

9. V dialogovém okně Zadejte novou výjimku zadejte kontaktní informace.
10. Stiskněte na klávesnici klávesu .

Uživatelská příručka

Zprávy

94

background image

11. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vynulování zablokovaného počitadla zpráv

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Bezpečnostní brána firewall.
3. Zvýrazněte typ zprávy.
4. Stiskněte klávesu

. > Vynulovat počítadlo nebo Vynulovat všechna počítadla.