BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Zprávy

background image

Odstraňování problémů: Zprávy

Nelze odesílat zprávy

Zkuste následující kroky:

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.

Uživatelská příručka

Zprávy

112

background image

Pokud se položka nabídky pro odesílání zprávy neobjeví, ověřte, zda máte pro kontakt uloženou e-mailovou
adresu, PIN nebo telefonní číslo.

Pokud jste pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v instalační aplikaci vytvořili e-mailovou adresu nebo jste do
svého zařízení přidali existující e-mailovou adresu, ověřte, zda jste v zařízení obdrželi aktivační zprávu služby
BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (doručení zprávy může chvíli trvat),
otevřete v instalační aplikaci obrazovku pro nastavení e-mailu, aby do vašeho zařízení mohla být zaslána kniha
služeb.

Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zařízení zaregistrujte. Na domovské obrazovce nebo
ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Možnosti upřesnění > Tabulka směrování
hostitelů
. Stiskněte klávesu

> Registrovat nyní.

Vytvořte šifrovací klíč.

Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.

Znovu odešlete zprávu.

Související informace

Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti, 229
Indikátor bezdrátového pokrytí, 228
Změna nebo odstranění kontaktu, 180
Vytvoření šifrovacího klíče, 270
Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu, 229
Nové odeslání zprávy, 65

Nelze přijímat zprávy

Zkuste následující kroky:

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým
pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Restartujte zařízení. Připojte se k síti a zkuste to znovu.

Pokud jste pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v instalační aplikaci vytvořili e-mailovou adresu nebo jste do
svého zařízení přidali existující e-mailovou adresu, ověřte, zda jste v zařízení obdrželi aktivační zprávu služby
BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (doručení zprávy může chvíli trvat),
otevřete v instalační aplikaci obrazovku pro nastavení e-mailu, aby do vašeho zařízení mohla být zaslána kniha
služeb.

Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zařízení zaregistrujte. Na domovské obrazovce nebo
ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Možnosti upřesnění > Tabulka směrování
hostitelů
. Stiskněte klávesu

> Registrovat nyní.

Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.

Používáte-li e-mailové filtry, ověřte, zda jsou možnosti pro e-mailové filtry správně nastaveny.

Ověřte, zda je zapnuto předávání e-mailových zpráv a zda jste vybrali všechny složky elektronické pošty včetně
složky Doručená pošta, ze kterých chcete přijímat e-mailové zprávy.

Zkontrolujte, zda zařízení neblokuje zprávy. Další informace získáte u správce.

Související informace

Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti, 229

Uživatelská příručka

Zprávy

113

background image

Indikátor bezdrátového pokrytí, 228
Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu, 229
Možnosti e-mailových filtrů, 77
Změna, nastavení priority nebo odstranění e-mailového filtru, 78
Předávání zpráv z určité složky elektronické pošty do zařízení, 71

Nedostávám e-maily z osobních složek v počítači

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno Microsoft® Outlook® s e-mailovým účtem , musíte pro slučování e-mailů
v osobních složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Software. Další informace
naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop Software

Nelze ukládat e-mailové zprávy

Zkuste následující kroky:

Ověřte, zda je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu.

Pokud se v zařízení BlackBerry® nezobrazí složky elektronické pošty, můžete e-mailové zprávy sloučit pomocí
nástroje pro nastavení e-mailu aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě
aplikace BlackBerry Desktop Software.

Související informace

Slučování e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, 13

Nelze odesílat textové zprávy

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým
pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím. Pokuste se provést
následující kroky:

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým
pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Zkontrolujte, zda je vypnuta pevná volba.

Související informace

Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti, 229

Nelze přijímat textové zprávy

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým
pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Uživatelská příručka

Zprávy

114

background image

Některé zprávy se již v zařízení nezobrazují

Pokud se zaplní paměť pro aplikace v zařízení BlackBerry® nebo máte-li více než 65 000 e-mailových zpráv, zpráv
PIN a textových zpráv, zařízení odstraní nejstarší zprávy ze seznamu zpráv. Zařízení neodstraní uložené zprávy.

Pokud je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu a v možnostech zpráv, v poli Odstranit na je nastavena hodnota Ze
schránky a handheldu
, e-mailové zprávy, které odstraníte z e-mailové aplikace na počítači, budou vymazány také
z vašeho zařízení.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená

Zkuste následující kroky:

Chvíli počkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.

Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí text „K dispozici více“, stiskněte klávesu

> Více nebo

Zbývající část.

Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a chvíli počkejte. Zkuste přílohu stáhnout znovu.

Související informace

Příjem jen první části dlouhých e-mailových zpráv, 73

Nesprávné zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML

Zkuste následující kroky:

Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.

Pokuste se stáhnout externí obrázky. Stiskněte klávesu

> Získat obrázky.

Zkuste zprávu zobrazit jako prostý text. Stiskněte klávesu

> Získat prostý text.

Související informace

Zobrazení e-mailu ve formátu prostého textu, 68

Některé složky e-mailových zpráv se zobrazují šedě

Pokud nelze předávat e-mailové zprávy ze složky e-mailových zpráv, zaškrtávací políčko vedle složky se zobrazí
šedě.

Zkuste následující kroky:

Několik vteřin vyčkejte. Složky e-mailových zpráv by měly být během krátké doby dostupné.

Vypněte bezdrátové slučování e-mailů a poté je znovu zapněte.

Související informace

Slučování e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, 13

Uživatelská příručka

Zprávy

115

background image

E-mailové filtry nefungují správně

Zkuste následující kroky:

Zkontrolujte, zda jsou zapnuté e-mailové filtry.

Zkontrolujte, zda se e-mailové filtry zobrazují v pořadí, v jakém je má zařízení BlackBerry® používat u e-
mailových zpráv.

Související informace

E-mailové filtry, 76

Nelze zapnout informační zprávy

Je-li v zařízení BlackBerry® vložena SIM karta, pravděpodobně nepodporuje jazyky, které jste vybrali k zobrazování
informačních zpráv.

Zrušte zaškrtnutí políčka vedle jazyků, které daná SIM karta nepodporuje.

K textové zprávě nelze připojit soubor

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb je možné, že po připojení videa nebudete moci připojit další soubor
nebo vytvořit prezentaci.

Zkuste následující kroky:

Zkontrolujte, zda jde o soubor .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar) nebo mediální soubor (například soubor .jpg, .gif
nebo .midi).

Zkontrolujte, zda soubor není chráněn autorskými právy.

Jsou-li pro zařízení BlackBerry® k dispozici šablony, použijte k vytvoření textové zprávy prázdnou šablonu.

Nelze použít klávesovou zkratku k zobrazení jednoho typu zpráv ve
složce Doručená pošta

Pokud vyměníte zařízení BlackBerry® a obnovíte data zařízení z předchozího zařízení v aktuálním zařízení,
klávesové zkratky pro složku Doručená pošta pro předchozí zařízení nahradí klávesové zkratky pro složku Doručená
pošta pro aktuální zařízení.

Chcete-li zobrazit klávesové zkratky pro zobrazení jednoho typu zpráv ve složce Doručená pošta, prohlédněte si
seznam uložených hledání.

Uživatelská příručka

Zprávy

116

background image

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán
vašich bezdrátových služeb.

V závislosti na plánu služeb odesílání zpráv nemusí být dostupné některé funkce nebo možnosti v možnostech
zprávy na obrazovce Předvolby e-mailu.

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší
organizací nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce
nějakou možnost nastavil, objeví se vedle pole možností červený indikátor zámku.

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce,
případně můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 18

V dokumentu se zobrazuje pruh vynechaného obsahu

Pro stažení do zařízení BlackBerry® je dostupný další obsah přílohy.

1. Chcete-li tento obsah stáhnout, klikněte na pruh vynechaného obsahu.
2. Klikněte na možnost Více.

V prezentaci je zobrazený otazník

Na obrázku prezentace se zobrazí otazník v případě, že jej zařízení BlackBerry® ještě nestáhlo.

1. Chcete-li obrázek prezentace stáhnout, zvýrazněte jej.
2. Stiskněte klávesu

> Načíst.

Počet nových nebo neotevřených zpráv neodpovídá očekávání

Počet nových nebo neotevřených zpráv zahrnuje uložené zprávy a zprávy uložené do souboru.

Pokud jste v zařízení BlackBerry® nastavili skrytí zpráv uložených do souboru a obdržíte novou zprávu z jiné složky
e-mailových zpráv v e-mailové aplikaci v počítači, než je Doručená pošta, zařízení uloží zprávu do souboru.

Související informace

Zobrazení uložených zpráv, 72
Skrytí zpráv v aplikaci Zprávy, 70
Skrytí uložených e-mailových zpráv ze složky příchozí pošty, 72

Uživatelská příručka

Zprávy

117