BlackBerry Bold 9650 - Přílohy

background image

Přílohy

Soubory a přílohy

Přílohy můžete zobrazovat, stahovat a ukládat do paměti zařízení BlackBerry® nebo na paměťovou kartu. Pokud e-
mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje přístup k souborům ve firemní síti,
můžete zobrazit náhledy souborů z firemní sítě a uložit tyto soubory do svého zařízení nebo je připojit přímo k e-
mailovým zprávám, aniž byste je museli stáhnout. K zobrazení seznamu všech souborů, které jsou uloženy
v zařízení, můžete použít aplikaci Soubory. Ze svého zařízení můžete také přejmenovávat, přesouvat a odstraňovat
soubory ve firemní síti.

K provedení změn ve stažených přílohách nebo souborech můžete použít aplikace pro úpravy od jiných dodavatelů
(jako je Documents To Go®), které jsou určeny k použití v zařízeních BlackBerry.

Otevření souboru nebo přílohy

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. Ve zprávě, pozvání na schůzku nebo položce kalendáře stiskněte klávesu

.

2. V případě potřeby klikněte na položku Zobrazit informace o příloze.
3. Klikněte na položku Otevřít přílohu.
4. V případě potřeby klikněte na přílohu na obrazovce Přílohy.
5. V případě potřeby vyberte možnost v dialogovém okně.

Související informace

Nelze zapnout informační zprávy, 116

Uživatelská příručka

Zprávy

95

background image

Uložení souboru nebo přílohy

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. Ve zprávě, v položce kalendáře nebo na webové stránce proveďte jednu z následujících akcí:

• Jestliže je ve zprávě nebo položce kalendáře pouze jedna příloha, stiskněte klávesu

.

• Obsahuje-li zpráva nebo položka kalendáře více příloh, zvýrazněte požadovanou přílohu. Stiskněte klávesu

.

• Pokud stahujete soubor z webové stránky, stiskněte klávesu

.

2. Klikněte na položku Stáhnout přílohu nebo Stáhnout soubor.
3. Zvýrazněte složku, do které chcete uložit soubor nebo přílohu.
4. Stiskněte klávesu

> Vybrat zde.

Chcete-li stahování přílohy zastavit, pak přílohu, kterou stahujete, ve zprávě zvýrazněte. Stiskněte klávesu

>

Zrušit stahování.

Odeslání souboru jako přílohy

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Média nebo na ikonu Soubory.
2. Najděte a zvýrazněte soubor.
3. Stiskněte klávesu

> Odeslat.

4. Klikněte na typ zprávy.

Související informace

K textové zprávě nelze připojit soubor, 116

Otevření odkazu v souboru nebo příloze

Některé soubory mohou obsahovat odkazy na vložený obsah, jako jsou tabulky, obrázky, poznámky pod čarou,
textová pole nebo komentáře.
1. Zvýrazněte odkaz v souboru.
2. Stiskněte klávesu

> Získat odkaz nebo Načíst.

Do souboru se vrátíte stisknutím klávesy

.

Uživatelská příručka

Zprávy

96

background image

Nastavení možností písma pro soubor nebo přílohu

1. V souboru nebo příloze stiskněte klávesu

> Možnosti.

2. Změna polí písma.
3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zobrazení vlastností souboru

Můžete zobrazit velikost, autora, datum vytvoření a další vlastnosti souboru.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Média nebo na ikonu Soubory.
2. Najděte a zvýrazněte soubor.
3. Stiskněte klávesu

> Vlastnosti.

Příloha s kontaktem ve formátu vCard

Přílohy kontaktů vCard

Přílohy kontaktů vCard® (soubory .vcf) obsahují informace o určitém kontaktu. Přidáte-li k e-mailové zprávě přílohu
kontaktu vCard, příjemci e-mailové zprávy mohou vaše kontaktní údaje zobrazit nebo přidat do seznamu kontaktů ve
svém zařízení BlackBerry®. Když otevřete e-mailovou zprávu obsahující přílohu kontaktu vCard, zobrazí se u
spodního okraje zprávy ikona knihy se jménem připojeného kontaktu.

Uložení přílohy kontaktu vCard ze zprávy

Obdržíte-li přílohu kontaktu vCard® ve zprávě, můžete ji uložit tak, aby kontaktní informace byly přidány do seznamu
kontaktů.

1. Přílohu kontaktu vCard ve zprávě zvýrazněte.
2. Stiskněte klávesu

> Zobrazit přílohu.

3. Stiskněte klávesu

.

4. Klikněte na jednu z následujících položek:

Přidat ke kontaktům
Aktualizovat kontakt

Související informace

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená, 115