BlackBerry Bold 9650 - Zprávy zašifrované nativním šifrováním aplikace IBM Lotus Notes

background image

Zprávy zašifrované nativním šifrováním aplikace IBM Lotus
Notes

Informace o zprávách šifrovaných nativním šifrováním aplikace IBM
Lotus Notes

Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server podporující tuto funkci můžete v zařízení
BlackBerry číst zprávy odeslané pomocí nativního šifrování aplikace IBM® Lotus Notes®. Dále můžete také odesílat,
předávat nebo odpovídat na zprávy pomocí nativního šifrování aplikace IBM Lotus Notes.

Než budete moci odesílat a přijímat zprávy s nativním šifrováním IBM Lotus Notes, musíte nejprve importovat soubor
ID aplikace IBM Lotus Notes pomocí nástroje Lotus® iNotes® (dříve označovaného jako webový přístup IBM®
Lotus® Domino®), nebo pomocí aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace o importu souboru ID
aplikace IBM Lotus Notes pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry
Desktop Software. Při odesílání a příjmu zpráv s nativním šifrováním aplikace IBM Lotus Notes můžete být vyzváni
k zadání vašeho hesla ID aplikace IBM Lotus Notes.

Podmínky: nativní šifrování IBM Lotus Notes

Zařízení BlackBerry® musí být spojeno s e-mailovým účtem, který používá server BlackBerry® Enterprise Server
pro IBM® Lotus® Domino®.

Na vašem počítači musí být spuštěna aplikace IBM® Lotus Notes® verze 7.0 nebo novější s e-mailovým účtem
serveru IBM Lotus Domino verze 7.0 nebo novějším.

Musíte importovat soubor ID aplikace IBM Lotus Notes pomocí nástroje Lotus® iNotes® (dříve označovaného
jako webový přístup IBM® Lotus® Domino®) nebo pomocí aplikace BlackBerry® Desktop Software.

Šifrování zpráv pomocí nativního šifrování aplikace IBM Lotus Notes

1. Při vytváření, předávání nebo odpovídání na zprávu změňte pole Kódování na hodnotu Šifrování aplikace

Lotus Notes.

2. Po výzvě zadejte svoje heslo ID aplikace IBM® Lotus Notes®.

Uživatelská příručka

Zprávy

104