BlackBerry Bold 9650 - E-mail

background image

E-mail

E-mail cím beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az Beállítás ikonra.
2. A Beállítás területen kattintson az E-mail fiókok ikonra.
3. E-mail cím beállításához kövesse a képernyőket. Az e-mail cím helyes beállításáról üzenetben kap visszajelzést.

Az e-mail üzenetek megtekintéséhez és kezeléséhez a nyitóképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben a következő lehetőségek jelennek meg. Ebben az esetben válassza az egyik
lehetőséget.

Internetes postafiók: Segítségével társíthatja BlackBerry® készülékét egy vagy több meglévő (pl. Windows
Live™ Hotmail®) e-mail fiókhoz, vagy készülékéhez új címet hozhat létre.

Vállalati fiók: Ha a rendszergazdától kap egy vállalati aktiválási jelszót, használja fel ezt a lehetőséget a
készülék társítására munkahelyi e-mail fiókjával, a BlackBerry® Enterprise Serverhasználatával.

Ha új (pl. ( Windows Live™ Hotmail®) internetes e-mail fiókot vagy új e-mail címet próbál beállítani a készülékhez és
nem jelenik meg ez a lehetőség, forduljon a rendszergazdához vagy a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Kapcsolódó tájékoztatás

Privát e-mail fiók beállításainak módosítása, 74

E-mail írása és küldése

E-mail küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza az E-mail írásaelemet.

3. A Címzett mezőben adjon meg egy e-mail címet vagy egy partner nevét.
4. Írja be az üzenetet.
5. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Küldéselemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

Partner keresése a vállalati címjegyzékben, 183
Személyes terjesztési listák, 187
Nem tudok üzeneteket küldeni, 114

Felhasználói útmutató

Üzenetek

65

background image

Üzenet újraküldése

A szöveges üzenet újraküldésekor nem módosíthatja az üzenetet.
Az elküldött üzenetben nyomja meg a

gombot.

• Az üzenet szövegének megváltoztatásához kattintson a Szerkesztésgombra. Változtassa meg az üzenet

szövegét. Nyomja meg a

gombot, majd a Küldés elemet.

• A címzettek módosításához kattintson a Szerkesztésgombra. Jelöljön ki egy partnert. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Cím módosításaelemet. Kattintson az új címzett nevére. Nyomja meg a
gombot, majd a Küldés elemet.

• Az üzenet változtatás nélküli továbbküldéséhez kattintson az Újraküldéselemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudok üzeneteket küldeni, 114

E-mail vagy PIN-üzenet: válasz vagy továbbítás

Az üzenetben nyomja meg a

gombot.

• Üzenetre való válaszadáshoz kattintson a Válasz vagy a Válasz mindenkinekgombra.
• Üzenet továbbításához kattintson a Továbbítás vagy a Továbbítás a következőkéntgombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudok üzeneteket küldeni, 114

Helyesírás-ellenőrzés

Ellenőrizheti az Ön által létrehozott üzenetek, naptárbejegyzések, feladatok, illetve emlékeztetők helyesírását.
1. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Helyesírás-ellenőrzéselemet.

2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

• A javasolt helyesírás elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
• A helyesírási javaslat elvetéséhez nyomja meg a

gombot.

• A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a

gombot, majd válassza az Összes

elvetéseelemet.

• Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a

gombot, majd válassza a Hozzáadás a

szótárhozelemet.

• A A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a

gombot, majd válassza a Helyesírás-ell.

megszakításaelemet.

Üzenet piszkozatának mentése

Üzenet írása közben nyomja meg a

gombot, majd válassza a Mentés piszkozatkéntelemet.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

66

background image

Fájl csatolása e-mailhez

Ha a vállalati hálózaton mentett fájlt szeretne csatolni, e-mail fiókjának olyan BlackBerry® Enterprise Server
kiszolgálót kell használnia, amely támogatja ezt a szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljon a
rendszergazdához.

E-mail írásakor nyomja meg a

gombot, majd válassza a Csatolás > Fájllehetőséget.

• A BlackBerry készüléken vagy a médiakártyára mentett fájl csatolásához keresse meg a fájlt, és kattintson rá.
• A vállalati hálózaton mentett fájl csatolásához nyomja meg a

gombot, majd válassza az

Ugráslehetőséget. Keresse meg a fájlt, és kattintson rá. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való
kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

Partner hozzáadása egy üzenethez

Egy partner adatait e-mail, PIN- vagy szöveges üzenetek mellékleteként is elküldheti.
1. Üzenet írása közben nyomja meg a

gombot, majd válassza a Csatolás > Partnerlehetőséget.

2. Keresse meg a partnert, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Folytatáslehetőséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudok fájlt csatolni szöveges üzenethez, 118

Aláírás hozzáadása vagy módosítása

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállításoklehetőséget.

• Munkahelyi e-mail fióknál válassza az E-mail beállításokelemet. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező

megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz. Ha az Automatikus aláírás használata jelölőnégyzet
nincs bejelölve, akkor jelölje be. Helyezze a kurzort a megjelenő mezőbe.

• Személyes e-mail fióknál kattintson az E-mail fiókkezeléslehetőségre. Kattintson egy e-mail fiókra. Kattintson

a Szerkesztéslehetőségre.

3. Írja be az aláírást.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Az aláírást a rendszer az e-mail elküldése után illeszti az üzenethez.

Üzenetek és értekezletre szóló meghívások küldéséhez használt e-mail cím módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Készülék > Speciális rendszerbeállítások > Alapértelmezett szolgáltatásokelemre.
3. Módosítsa az Üzenetkezelés (CMIME) mező vagy a Naptár (CICAL) mező értékét.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

67

background image

Felelősségkizárási nyilatkozat törlése e-mailből

Ha a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgáló alapú e-mail fiókot használ, a BlackBerry
Enterprise Server felelősségkizárási nyilatkozatot fűzhet az elküldött e-mail üzenetekhez.
E-mail írásakor nyomja meg a

gombot, majd válassza a Felelősségkizárási nyilatkozat eltávolításaelemet.

A felelősségkizárási nyilatkozat újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a

gombot, majd válassza a

Felelősségkizárási nyilatkozat hozzáadásaelemet.

Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből

Üzenetre való válaszadás esetén nyomja meg a

gombot, majd válassza az Eredeti szöveg törléseelemet.

Üzenet fontossági szintjének beállítása

Beállíthatja egy e-mail, PIN-üzenet vagy szöveges üzenet fontossági szintjét.
1. Üzenet írása közben nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállításokelemet.

2. Módosítsa a Fontosság mező értékét.
3. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Partner hozzáadása titkos másolat címzettjeként

E-mail, illetve PIN-üzenethez megjelölhet egy partnert titkos másolat címzettjeként.
Az e-mail vagy PIN-üzenet írása közben nyomja meg a

gombot, majd válassza a Titkos másolat címzettjének

felvételelehetőséget.

Üzenet küldésének megakadályozása

Csak akkor akadályozhatja meg az üzenet küldését, ha az üzenet mellett óra ikon látható.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Törlés elemet.

E-mail megtekintése és megválaszolása

E-mail fiókikonok

Az e-mail beállítástól függően például egy munkahelyi és egy vagy több személyes e-mail fiókot társíthat a
BlackBerry® készülékhez. Ha több e-mail fiókot társít készülékéhez, a fő Üzenetek ikon mellett több e-mail fiókikon
jelenik meg a készüléken. Egy vagy több fiók készülékhez történő hozzárendeléséről lásd a

www.blackberry.com/go/

docs

oldal BlackBerry Internet Service elemét.

A választott témától függően külön ikon jelenhet meg a szöveges üzenetekhez.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

68

background image

Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell
megjeleníteni.

1. Az üzenetben, fájlban, mellékletben vagy weblapon nyomja meg a

gombot > Keresés, illetve Keresés az

oldalon.

2. Írja be a szöveget.
3. Nyomja meg az Enter billentyűt.

A szöveg következő megjelenésének kereséséhez nyomja meg a

gombot > Következő keresése.

E-mail megtekintése egyszerű szöveg formátumban

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a HTML e-mail engedélyezése négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a

gombot, majd a Küldés elemet.

Cím mutatása megjelenített név helyett

Az üzenetben nyomja meg a

gombot, majd válassza a Cím megjelenítéselehetőséget.

A kijelzett név újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a

gombot, majd válassza a Név megjelenítéselehetőséget.

Üzenet megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként

A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.

• Üzenet olvasottként vagy olvasatlanként való megjelöléséhez jelölje ki az üzenetet. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Megjelölés olvasottként vagy Megjelölés olvasatlankéntelemet.

• Egy adott dátumnál korábbi összes üzenet megnyitottként való megjelöléséhez jelölje ki a dátumot. Nyomja

meg a

gombot, majd válassza a Megjelölés korábban megnyitottkéntelemet.

Üzenet mentése

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Üzenetek törlése

A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.

• Üzenet törléséhez jelölje ki az üzenetet. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Törléselemet.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

69

background image

• Üzenetcsoport törléséhez jelöljön ki egy üzenetet. Tartsa lenyomva a Shift gombot. A görgetőpadon

csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját. Engedje fel a Shift gombot. Nyomja meg a

gombot, majd válassza

az Üzenetek törléseelemet.

• Az egy bizonyos dátumnál korábbi összes üzenet törléséhez jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a

gombot, majd válassza az Előző törlése > Törléselemet.

Megjegyzés: A Korábbiak törlése opcióval törölt e-mail üzenetek az e-mail összehangolás során nem törlődnek ki a
számítógép e-mail alkalmazásából.

Jelzők

Jelzőkkel láthatja el a fogadott vagy elküldött e-mail üzeneteket: ez emlékezteti Önt vagy a fogadó felet arra, hogy
kövesse nyomon az üzeneteket. Különböző színű jelzőket alkalmazhat, nyomon követési megjegyzéseket fűzhet
hozzájuk, vagy megadhat egy dátumot, amikor a BlackBerry® készülék emlékezteti arra, hogy visszatérjen az adott
üzenethez.

Ha be van kapcsolva a vezeték nélküli e-mail összehangolás, és az e-mail fiókja a jelzők használatát támogató
BlackBerry® Enterprise Server rendszert használ, a jelzők készüléken történt módosításai átkerülnek a számítógép
e-mail alkalmazásába is. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában beállított jelzők a készüléken is
megjelennek.

Ha ki van kapcsolva az e-mail összehangolás, a készüléken kezelheti az e-mail üzenetek jelzőit.

Jelző hozzáadása, módosítása illetve eltávolítása

E-mail írásakor vagy megtekintésekor nyomja meg a

gombot.

• Jelző hozzáadásához kattintson a Megjelölés követésrepontra. Állítsa be a jelző tulajdonságait. Nyomja meg

a

> Mentés gombot.

• Jelző módosításához kattintson a Jelző tulajdonságaigombra. Módosítsa a jelző tulajdonságait. Nyomja meg

a

> Mentés gombot.

• Jelző eltávolításához kattintson a Jelző törlésegombra.

Megjegyzés: Ha módosításokat hajt végre egy elküldött e-mail jelzőjén, a változtatások csak a BlackBerry®
készüléken láthatók, a címzetthez elküldött üzenetben nem jelennek meg.

Üzenetek beérkező üzenetek közt történő megjelenítésének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

• A tárgysor és a feladó sorrendjének cseréjéhez módosítsa a Megjelenítés sorrendje mező értékét.
• Az üzenetek elválasztási módjának megváltoztatásához módosítsa az Elválasztók mező értékét.

3. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

70

background image

E-mail üzenetek csoportosítása tárgy szerint

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. A Megjelenítési stílus mezőt állítsa Csoportosítás tárgy szerintlehetőségre.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Az e-mail üzenetek tárgy szerinti csoportosítása a Megjelenítési stílus mező Egyedi üzeneteklehetőségre
állításával szüntethető meg.

Munkahelyi üzenetek megkülönböztetése az egyéb üzenetektől színkód használatával

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Kijelző > Üzenetek osztályozásaelemre.
3. Az Üzenetek háttérszíne területen végezze el a következő műveletek egyikét:

• Az olyan e-mail üzenetek alapszínének beállításához, amelyeket a BlackBerry készükék BlackBerry

Enterprise Serverkiszolgálón keresztül továbbít, módosítsa a Céges üzenetek mező értékét.

• A többi üzenet alapszínének beállításához módosítsa az Egyéb üzenetek mező értékét.

4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a PIN-üzenetek a munkahelyi e-mailek alapszínét használják. További
tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Elküldött üzenetek elrejtése a beérkezett üzenetek mappában

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. Jelölje be az Elküldött üzenetek elrejtése jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Üzenetek elrejtése az üzenetalkalmazásban

Lehetőség van adott fiókok üzeneteinek elrejtésére az üzenetalkalmazásban. Beállíthatja azt is, hogy a
kezdőképernyőn a szöveges üzenetekhez külön ikon jelenjen meg. A témától függően előfordulhat, hogy a külön
ikon már alapértelmezés szerint megjelenik.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Postaláda kezeléseelemet.

• Adott e-mail fiókokból érkező üzenetek elrejtéséhez az E-mail fiókok résznél törölje egy vagy több fiók

melletti négyzet jelölését.

• Szöveges üzenetek elrejtéséhez az Egyéb üzenettípusok részen törölje a Szöveges üzenetek négyzet

jelölését.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

71

background image

3. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

E-mail üzenetek fájlba mentése

E-mail üzenetmappák szinkronizálása:

A számítógépén telepített e-mail alkalmazásban, illetve a BlackBerry® készülékén használt üzenetkezelési
alkalmazásban e-mail üzenetmappákat vehet fel, módosíthat vagy törölhet.

Ha a vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció be van kapcsolva, és e-mail fiókja egy olyan BlackBerry®
Enterprise Server kiszolgálóhoz van hozzárendelve, amely támogatja ezt a szolgáltatást, az e-mail üzenetmappákkal
kapcsolatos változtatásokat a rendszer szinkronizálja a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Amennyiben a vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció ki van kapcsolva, vagy nem érhető el készülékén, a
mappákkal kapcsolatos módosításokat elvégezheti a számítógépén levő e-mail alkalmazásban, majd a BlackBerry®
Desktop Software e-mail beállítási eszközének segítségével egyeztetheti a változtatásokat készülékével. Az e-mail
összehangolás részleteiről lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Kapcsolódó tájékoztatás

E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 13

E-mail fájlba mentése:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Fájlelemet.

4. Jelöljön ki egy mappát.
5. Nyomja meg a

gombot majd válassza a Fájlelemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 13
Az e-mail üzenetek fájlba mentése nem sikerül, 115

E-mail mappa hozzáadása, áthelyezése, módosítása vagy törlése :

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Mappa megtekintése elemet.

3. Jelöljön ki egy mappát.
4. Nyomja meg a

gombot.

• Mappa hozzáadásához kattintson a Mappa hozzáadásagombra.
• Mappa áthelyezéséhez kattintson a Mappa áthelyezésegombra. Kattintson az új helyre.
• Mappa átnevezéséhez kattintson a Mappa átnevezésegombra.
• Mappa törléséhez kattintson a Mappa törlésegombra.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

72

background image

Üzenetek továbbítása a készülékre adott levelezési mappából:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha megjelenik az Üzenetkezelő szolgáltatások mező, állítsa be az a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Nyomja meg a

gombot, majd a Mappaátirányítás elemet.

5. Jelölje be az e-mail mappa melletti jelölőnégyzetet.
6. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Megjegyzés: Ha az Összes kijelölése menüelemre kattint, az összes e-mail üzenet (köztük a számítógép e-mail
alkalmazásának elküldött elemek mappájában lévők) megjelenik a BlackBerry készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken, 76

Tárolt e-mail üzenetek elrejtése a beérkezett üzenetek mappában:

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. Jelölje be az Archivált üzenetek elrejtése jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

A fájlba mentett üzenetek megtekintése:

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Mappa megtekintése elemet.

3. Kattintson egy mappára.

E-mail beállítások

Házon kívül válasz beállítása

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Jelölje be a Házon kívül válasz alkalmazása jelölőnégyzetet.
5. A megjelenő mezőbe írja be a választ.
6. Ha IBM® Lotus Notes®postaládát használ, az Eddig mezőben adja meg, hogy a távollét esetén küldendő

választ mikor kapcsolja ki a program.

7. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

A házon kívüli válasz kikapcsolásához törölje a Házon kívül válasz alkalmazása négyzet jelölését.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

73

background image

Privát e-mail fiók beállításainak módosítása

Vezeték nélküli szolgáltatójától függően előfordulhat, hogy a privát e-mail fiók bizonyos beállításait nem áll módjában
módosítani.

Módosíthatja a BlackBerry® készülékre felvett privát e-mail fiókok beállításait. E-mail szűrőket hozhat létre,
szinkronizálhatja partneradatait, módosíthatja aláírását megjelenített nevét, valamint egyéb műveleteket is végezhet.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > E-mail fiókkezeléselemet.

3. Kattintson az e-mail fiókra, amelynek beállításait módosítani kívánja.

A privát e-mail fiókokkal kapcsolatban további információt a

www.blackberry.com/docs/smartphones

weboldalon

talál, ahol az E-mail beállítási útmutatókhivatkozásra kell kattintania.

Olvasási visszaigazolások be- és kikapcsolása

Vezeték nélküli szolgáltatójától és rendszergazdájától függően előfordulhat, hogy a műveletet nem tudja
végrehajtani, vagy egyes beállítások nem jelennek meg.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Annak beállításához, hogy a BlackBerry® észülék küldjön-e olvasási vagy küldési visszaigazolást, ha a küldő fél

kéri, módosítsa az Olvasási visszaigazolás küldése mező beállítását.

5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

HTML e-mail üzenetekben található képek betöltésének leállítása

A BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint automatikusan letölti és megjeleníti a HTML formátumú e-mail
üzenetekbe beágyazott képeket.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a Képek automatikus letöltése négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

HTML e-mail üzenetek képeinek megtekintéséhez nyomja meg a

gombot, majd válassza a Képek

fogadásaelemet.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

74

background image

A figyelmeztetés kikapcsolása, amely akkor jelenik meg, mielőtt HTML formátumú e-mail
üzenetekből külső képeket töltene le

Bizonyos HTML alapú e-mail üzenetek az interneten található külső képekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak.
A BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint figyelmeztetést küld a külső képek letöltése előtt.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a Külső képletöltés megerősítése: négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. Törölje A többit automatikusan négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Egynél több e-mail letöltéséhez nyomja meg a

gombot, majd válassza a Több vagy Összes többielemet.

Új üzenet automatikus megnyitása, amikor kiveszi a készüléket a tartóból

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. Módosítsa az Új üzenet automatikus megnyitása a tartóból való eltávolítás után mező értékét.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Új vagy olvasatlan üzenetkijelző elrejtése

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

• Az új üzenetek kijelzésének elrejtéséhez törölje az Új üzenetek kijelzőjének megjelenítése négyzet

jelölését.

• Az olvasatlan üzenetek kijelzésének elrejtéséhez állítsa az Üzenetszám kijelzése mezőt Nincsértékre.

3. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

A legutóbbi partnerek e-mail cím mezőben való megjelenítésének kikapcsolása

Ha beírja a Címzett, Másolat vagy Titkos másolat mezőbe a partnernév vagy e-mail cím első néhány betűjét, a
BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint megjeleníti a legutóbbi, partnerlistán nem szereplő partnerek e-mail
címét.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

75

background image

3. Törölje a Legutóbb használt partnerek megjelenítése e-mail írása közben négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Az üzenetek törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. Törölje a Törlés megerősítése jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Üzenetek olvasottként való megjelölésekor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. Törölje a Megjelölés olvasottként megerősítése négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Hívásnaplók megtekintése az üzenetalkalmazásban

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a

gombot.

2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Hívásnaplók és -listák lehetőséget.

• Az üzenetalkalmazásban a legutóbbi és elmulasztott hívások megtekintéséhez válassza az Összes hívás

lehetőséget.

• Az üzenetalkalmazásban a hívásnaplók elrejtéséhez válassza a Nincs lehetőséget.

E-mail tárolása és továbbítása

Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken:

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.

3. Módosítsa a Üzenettárolási napok száma mező értékét.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Néhány üzenet eltűnt a készülékről, 116

A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Nyomja meg a

gombot, majd a Mappaátirányítás elemet.

5. Törölje a jelet az Elküldött elemek mappa melletti jelölőnégyzetből.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

76

background image

6. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

A készülékről küldött e-mail üzenetek tárolásának beszüntetése a számítógépen:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a Másolat mentése az Elküldött elemek mappába négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Az e-mailek készülékre továbbításának leállítása:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

3. Ha az Üzenetkezelő szolgáltatások mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje az E-mail üzenet küldése készülékre négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Az e-mail üzenetek újbóli továbbításához a BlackBerry készülékre, jelölje be az E-mail üzenet küldése készülékre
jelölőnégyzetet.

E-mail-szűrők

Az e-mail szűrők áttekintése

Létrehozhat e-mail szűrőket, melyekkel megadhatja, mely e-maileket továbbítsa a rendszer a BlackBerry®
készülékre, és melyek maradjanak a számítógép e-mail alkalmazásában.

Az e-mail szűrőket a rendszer a listán megjelenésük sorrendjében alkalmazza az üzenetekre. Ha több olyan e-mail
szűrőt is készít, amely alkalmazható ugyanarra az üzenetre, el kell döntenie, hogy melyiket kívánja elsőként
alkalmazni. Ehhez vigye a szűrőt feljebb a listán.

E-mail szűrő létrehozása

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

A művelet BlackBerry készüléken lévő privát e-mail fiókon (Google Mail™, Windows Live™ vagy Hotmail®) való
végrehajtásához látogasson el a

www.blackberry.com/docs/smartphones

oldalra, majd kattintson az E-mail

beállítási útmutatók hivatkozásra.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

77

background image

2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail szűrők elemet.

3. Nyomja meg a

gombot, majd az Új elemet.

4. Adjon nevet az e-mail szűrőnek.
5. Adja meg az e-mail szűrő beállításait.
6. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Partner- vagy tárgyalapú e-mail szűrő beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Szűrési feltétel > Feladó vagy Tárgyelemet.

4. Adjon nevet az e-mail szűrőnek.
5. Adja meg az e-mail szűrő beállításait.
6. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

E-mail szűrőkre vonatkozó beállítások

Beállítás

Leírás

Feladó

Itt adhat meg egy vagy több olyan partnert vagy e-mail
címet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel kerestetni kíván
az e-mail üzenetek Feladó mezőjében. Ha több partnert
vagy e-mail címet ad meg, azokat pontosvesszővel (;)
válassza el egymástól. Ha azt szeretné, hogy az e-mail
szűrő minden olyan partnert vagy e-mail címet találjon
meg, amely adott szöveget tartalmaz, írja be a szöveget,
és egy csillag (*) helyettesítő karakterrel jelölje a partner
vagy e-mail cím fennmaradó részét.

Címzett

Itt adhat meg egy vagy több olyan partnert vagy e-mail
címet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel kerestetni kíván
az e-mail üzenetek Címzett mezőjében. Ha több partnert
vagy e-mail címet ad meg, azokat pontosvesszővel (;)
válassza el egymástól. Ha azt szeretné, hogy az e-mail
szűrő minden olyan partnert vagy e-mail címet találjon
meg, amely adott szöveget tartalmaz, írja be a szöveget,
és egy csillag (*) helyettesítő karakterrel jelölje a partner
vagy e-mail cím fennmaradó részét.

Tárgy

Itt adhatja meg azt a szöveget, amelyet az e-mail
szűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek Tárgy
mezőjében.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

78

background image

Beállítás

Leírás

üzenet

Itt adhatja meg azt a szöveget, amelyet az e-mail
szűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek
szövegében.

Közvetlenül nekem küldve

Itt adhatja meg, hogy az e-mail szűrő olyan e-mail
üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Címzett mezőjében
az Ön e-mail címe szerepel.

Másolat nekem

Itt adhatja meg, hogy az e-mail üzenetszűrő olyan e-mail
üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Másolat mezőjében
az Ön e-mail címe szerepel.

Titkos másolat nekem

Itt adhatja meg, hogy az e-mail üzenetszűrő olyan e-mail
üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Titkos másolat
mezőjében az Ön e-mail címe szerepel.

Fontosság

Itt adhatja meg azt az e-mail üzenet fontossági szintet,
amelyet az e-mail szűrővel szűrni szeretne.

Érzékenység

Itt adhatja meg azt az e-mail üzenet érzékenységi szintet,
amelyet az e-mail szűrővel szűrni szeretne.

Teendő

Beállíthatja, hogy az e-mail szűrő által megszűrt
üzeneteket továbbítja-e BlackBerry® készülékére. Ha az
e-mail üzenetet továbbítja, meghatározza, hogy sürgős
üzenetként legyen-e továbbítva, vagy csak az e-mail
fejlécével.

E-mail szűrő aktiválása

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail szűrők elemet.

3. Jelölje be az e-mail szűrő melletti jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

E-mail üzenetszűrő módosítása, rangsorolása vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail szűrők elemet.

3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetszűrőt.
4. Nyomja meg a

gombot.

• E-mail üzenetszűrő módosításához kattintson a Szerkesztéspontra. Módosítsa az e-mail üzenetszűrő

beállításait. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

• E-mail üzenetszűrő rangsorolásához kattintson az Áthelyezéspontra. Kattintson az új helyre.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

79

background image

• E-mail üzenetszűrő törléséhez kattintson a Törléspontra.

E-mail üzenetek szinkronizálása

A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók

A vezeték nélküli adatszinkronizálási funkció a szervezőadatok (partnerek, naptárbejegyzések, feladatok és
emlékeztetők) szinkronizálására szolgál az előfizető BlackBerry® okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása
között, vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció lényege az e-mail üzenetek összehangolása az előfizető
okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Ha az előfizető a
készülékén fájlba menti vagy törli az e-mail üzeneteket az okostelefonján, az üzenetek mentése vagy törlése az e-
mail alkalmazásban is megtörténik. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában az e-mail üzeneteken
végrehajtott műveletek az okostelefonon is megjelennek.

Ritkán, de előfordul, hogy az okostelefon nem ismeri fel a partner, naptárbejegyzés vagy e-mail fiók mezőit: ilyenkor
egyes adatok vagy e-mail üzenetek nem kerülnek szinkronizálásra illetve nem hangolódnak össze.

Ha a vezeték nélküli adatszinkronizálás vagy az e-mail összehangolás az okostelefonon nem elérhető, vagy az
előfizető kikapcsolta ezeket a funkciókat, használhatja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét a
szervezőadatok és az e-mail üzenetek szinkronizálásához. További információk a készülék súgójábaBlackBerry
Desktop Software.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen
igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl
nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy
váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül

Beállíthatja a Vezeték nélküli összehangolás funkciót minden, a BlackBerry®készülékhez társított e-mail címhez.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail Összehangolás elemet.

3. Ha megjelenik az Üzenetszolgáltatások mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Jelölje be a Vezeték nélküli összehangolás négyzetet.
5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Ha a készülékhez Microsoft® Outlook® e-mail fiókot társított, a személyes mappák e-mail üzeneteinek
összehangolásához használja a BlackBerry® Desktop Software összehangoló eszközét. További információk a
BlackBerry Desktop Software súgójában.

E-mail üzenetek törlése a készüléken és a számítógép e-mail alkalmazásában

Állítsa be a Törlés a következőn beállítást minden, a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiókhoz.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

80

background image

2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail Összehangolás elemet.

3. Ha megjelenik az Üzenetszolgáltatások mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Állítsa a Törlés a következőn mezőt Postaláda és készülék értékre.
5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Eltart egy ideig, amíg az üzenet törlődik a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Kapcsolódó tájékoztatás

Üzenetek törlése, 69

A számítógép törölt elemek mappájának törlése a készülékkel

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail Összehangolás elemet.

3. Ha megjelenik az Üzenetszolgáltatások mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Nyomja meg a

gombot > Törölt tételek eltávolítása.

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről

Szinkronizálásakor adódó ütközés akkor jön létre, ha ugyanazon e-mail üzeneteket vagy szervezőadatokat
szerkeszti a BlackBerry® készüléken és a számítógépen lévő e-mail alkalmazásban.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül összehangolhatja az e-mail üzeneteket, továbbá beállíthatja, hogy a
készüléken vagy a számítógépen lévő üzenetek legyenek-e mérvadók az e-mailek szinkronizálásakor adódó
ütközések során.

Ha a vezeték nélküli hálózaton keresztül szinkronizálja a szervezőadatokat, a számítógépen lévő szervezőadatok
élveznek elsőbbséget a szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések során.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen
igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl
nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy
váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 176
A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 180

E-mail összehangolási ütközések kezelése

Az Ütközés esetén opció működésének és az ütközés feloldásához alkalmazható mezőmódosításnak a
magyarázatához szükséges kontextus.Állítsa be az Ütközés esetén opciót minden, a BlackBerry® készülékhez
társított e-mail címhez.
1. A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > E-mail Összehangolás elemet.

Felhasználói útmutató

Üzenetek

81

background image

3. Ha megjelenik az Üzenetszolgáltatások mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Módosítsa az Ütközés esetén mező értékét.
5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.