BlackBerry Bold 9650 - Tanúsítványok

background image

Tanúsítványok

A tanúsítványok

A tanúsítvány digitális dokumentum, amely a tanúsítványtárgy nyilvános kulcsát és identitását köti egybe. Ha az e-
mail fiók olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót alkalmaz, amely támogatja ezt a funkciót, a vezeték nélküli
hálózaton keresztül tanúsítványokat tölthet le a rendszergazda által biztosított CA-profilból. A tanúsító hatóság
igazolja a tanúsítvány megbízható voltát.

A szervezettől függően előfordulhat, hogy a tanúsítványt igényelni kell, amely automatikusan is megtörténhet.

Alapvető tudnivalók a tanúsítványokról

Tanúsítvány letöltése LDAP- vagy DSML-kiszolgálóról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Nyomja meg a

gombot > Tanúsítványok lekérése.

4. Adja meg a keresési feltételeket.
5. Nyomja meg a

gombot > Keresés.

6. Kattintson a tanúsítványra.

Felhasználói útmutató

Biztonság

277

background image

7. Kattintson a Tanúsítvány felvétele a kulcstárba gombra.

A tanúsítvány igénylése

Ha az e-mail fiók olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót alkalmaz, amely támogatja ezt a funkciót, a
vezeték nélküli hálózaton keresztül tanúsítványokat tölthet le a rendszergazda által biztosított CA-profilból. A
szervezettől függően előfordulhat, hogy a tanúsítványt igényelni kell, amely automatikusan is megtörténhet.

Ha az igénylést CA-profillal hajtja végre, a legfrissebb tanúsítvány letöltődik a BlackBerry készülékre és felkerül a
tanúsítványok listájára. A CA-profilokon látható a tanúsítvány állapota. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-
profillal újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

Tanúsítvány letöltése hitelesítésszolgáltatóról

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert
kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a rendszergazdától CA-profilt kapott, a profillal igényelheti a tanúsítványok BlackBerry készülékre történő
letöltését. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítvány igénylése > Igénylés, illetve Újbóli

igénylés lehetőségekre.

3. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

A CA-profil képernyőjének a kérelem feldolgozása közben történő elrejtéséhez nyomja meg a

gombot, majd az

> Elrejtés elemet. Ha vissza kíván térni erre a képernyőre, kattintson a kezdőképernyőn a CA-profil ikonra.

A készüléken mentett tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Média vagy a Fájlok ikonra.
2. Keressen meg és jelöljön ki egy tanúsítványt vagy PGP®-kulcsot.
3. Nyomja meg a

gombot > a Tanúsítvány importálása vagy PGP-kulcs importálása.

A tanúsítvány vagy a PGP-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a

gombot, majd kattintson a Tanúsítvány

megjelenítése vagy a PGP-kulcs megjelenítése elemre.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása médiakártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok vagy PGP lehetőségekre.
3. Nyomja meg a

gombot > Médiakártya-tanúsítványok megjelenítése vagy a Médiakártya PGP-kulcsok

megjelenítése.

A tanúsítvány vagy a PGP® kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a

gombot, majd kattintson a Tanúsítvány

megjelenítése vagy a PGP-kulcs megjelenítése elemre.

Felhasználói útmutató

Biztonság

278

background image

Tanúsítvány tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Kattintson a tanúsítványra.

A tanúsítvány tulajdonságai

Tulajdonság

Leírás

Visszavonás állapota

Ebben a mezőben a tanúsítvány visszavonási állapota
olvasható megadott dátum és idő esetén.

Megbízhatóság állapota

Ebben a mezőben a tanúsítványlánc megbízhatósági
állapota olvasható. Egy tanúsítvány lehet explicit
megbízható (maga a tanúsítvány megbízható), implicit
megbízható (a BlackBerry® készülék
tanúsítványláncának gyökértanúsítványa megbízható)
vagy nem megbízható (a tanúsítvány nem explicit
megbízható és a tanúsítványlánc gyökértanúsítványa
nem megbízható vagy a készüléken nem létezik).

Lejárat dátuma

A mezőben a tanúsítványnak a tanúsítvány kibocsátója
által meghatározott lejárati dátuma olvasható.

Tanúsítvány típusa

Ebben a mezőben a tanúsítvány formátuma olvasható. A
készülék az X.509 és a WTLS tanúsítványformátumokat
támogatja.

Nyilvános kulcs típusa

Ez a mező azt a szabványt tartalmazza, melynek a
nyilvános kulcs megfelel. A készülék az RSA®, DSA,
Diffie-Hellman és ECC kulcsokat támogatja.

Tárgy

Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának adatai
találhatók.

Kibocsátó

Ebben a mezőben a tanúsítvány kibocsátójának adatai
olvashatók.

Gyári szám

Ebben a mezőben a tanúsítvány gyári száma olvasható
hexadecimális formátumban.

Kulcs használata

Ebben a mezőben a nyilvános kulcs jóváhagyott
használati módjai olvashatók.

Tárgy alternatív neve

Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának alternatív e-
mail címe olvasható, ha létezik alternatív e-mail cím.

Felhasználói útmutató

Biztonság

279

background image

Tulajdonság

Leírás

SHA1-ujjlenyomat

Ebben a mezőben a tanúsítvány SHA-1 digitális
ujjlenyomata olvasható.

MD5-ujjlenyomat

Ebben a mezőben a tanúsítvány MD5 digitális
ujjlenyomata olvasható.

Egy tanúsítványtípus megtekintése a tanúsítványlistában

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Nyomja meg a

gombot.

4. Kattintson a következő menüelemek egyikére:

Saját tanúsítványok megjelenítése
Egyéb tanúsítványok megjelenítése
CA-tanúsítványok megjelenítése
Gyökértanúsítványok megjelenítése

A BlackBerry® készüléken található összes tanúsítvány megtekintéséhez nyomja meg a

gombot > Összes

tanúsítvány megjelenítése lehetőséget.

Tanúsítvány elküldése

Tanúsítvány küldésekor a BlackBerry® készülék elküldi a nyilvános kulcsot, de nem küldi el a hozzá tartozó személyi
kulcsot.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot > Küldés e-mailben vagy Küldés PIN-ként.

Tanúsítvány törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Törlés elemet.

Tanúsítvány tanúsítványláncának megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot > Lánc megjelenítése.

Felhasználói útmutató

Biztonság

280

background image

Tanúsítványállapot

A tanúsítványok és CA-profilok állapotjelzői

A tanúsítványok állapotjelzői

Jelzés

Leírás

A tanúsítványhoz kapcsolódik egy személyi kulcs, amely a BlackBerry® készüléken vagy
egy smart kártyán van tárolva.
A tanúsítványlánc megbízható, érvényes és visszavonásának állapota jó.
A tanúsítványlánc visszavonási állapota ismeretlen vagy a nyilvános kulcsa gyenge.

A tanúsítvány nem megbízható, visszavonták, vagy egy tanúsítvány a tanúsítványláncban
nem megbízható, visszavonták, lejárt, nem érvényes vagy nem hitelesíthető.

A CA-profilok állapotjelzői

Jelzés

Leírás

Az érvényes tanúsítványok CA-profilhoz kapcsolódnak.

A készülék új tanúsítványt kér le, mert a jelenlegi tanúsítvány érvényessége rövidesen lejár.

Az igénylési kérelem a hitelesítésszolgáltató jóváhagyására vár.

A CA-profillal történő igénylés függőben van, mert a folytatáshoz felhasználói művelet
szükséges, vagy mert az igénylés későbbi időpontra van ütemezve.
A CA-profillal történő igénylés szükséges, amely automatikusan megtörténik.

Tanúsítvány vagy tanúsítványlánc visszavonási állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot > Állapot lekérése vagy Lánc állapotának lekérése.

Tanúsítvány megbízhatósági állapotának beállítása

A rendszergazda által engedélyezett tanúsítványtípusoktól függően elképzelhető, hogy néhány tanúsítványtípust
nem tud megbízhatónak ítélni.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.

Felhasználói útmutató

Biztonság

281

background image

2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot > Megbízhatónak ítél vagy Megbízhatatlannak ítél.

5. Ha megbízhatónak ítél egy tanúsítványt, tegye következők valamelyikét:

• Ha megbízhatónak ítéli a kijelölt tanúsítványt, kattintson a Kiválasztott tanúsítvány elemre.
• Ha megbízhatónak ítéli a kijelölt tanúsítványt és a lánc minden más tanúsítványát, kattintson a Teljes lánc

elemre.

Tanúsítvány érvénytelenítése

Ha érvénytelenít egy tanúsítványt, a tanúsítvány csak a BlackBerry® készülék kulcstárában válik érvénytelenné. A
készülék nem frissíti a visszavonási állapotot a tanúsító hatóságnál vagy CRL-kiszolgálóknál.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza az Érvénytelenítés > Igen elemet.

5. Módosítsa az Ok mezőt.
6. Kattintson az OK gombra.

Egy tanúsítvány visszatartásának törléséhez jelölje ki a tanúsítványt. Nyomja meg a

gombot > Tartás

megszüntetése.

Tanúsítvány visszavonásának okai

Ok

Leírás

Ismeretlen

A visszavonás oka nem szerepel az előre meghatározott okok között.

Kulcsegyeztetés

Lehet, hogy egy illetéktelen személy rájött a személyes kulcs értékére.

Hitelesítési tanúsítvány
egyeztetése

Lehet, hogy valaki közzétette a tanúsítvány kibocsátójának személyes kulcsát.

Változás az egyesítésben

A tanúsítvány tárgya már nem dolgozik a szervezetnél.

Hatályon kívül helyezett

Egy létező tanúsítványt új tanúsítványra cseréltek.

Művelet megszakítása

A tanúsítvány tárgya már nem kéri a tanúsítványt.

Tanúsítvány visszatartása

Átmenetileg érvényteleníteni akarja a tanúsítványt.

Tanúsítványbeállítások

Tanúsítvány nevének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.

Felhasználói útmutató

Biztonság

282

background image

2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot > Címkecsere.

5. Írjon be egy megjelenítési nevet a tanúsítványnak.
6. Kattintson az OK gombra.

E-mail cím hozzárendelése tanúsítványhoz

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a

gombot > Címek hozzárendelése.

5. Nyomja meg a

gombot > Cím hozzáadása.

6. Végezze el a következők egyikét:

• Kattintson a partner nevére.
• Kattintson az Egyszer használandó elemre. Írjon be egy e-mail címet. Nyomja meg a gombot a

billentyűzeten.

7. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő megjelenítési név kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Nyomja meg a

gombot > Tanúsítványok lekérése.

4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások elemet.

5. Állítsa a Címkefigyelmeztetés mezőt Nem értékre.
6. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Tanúsítvány hozzáadásakor a BlackBerry® készülék a tanúsítvány tárgyát a tanúsítvány nevének tekinti.

Tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő állapotlekérés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Nyomja meg a

gombot > Tanúsítványok lekérése.

4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások elemet.

• Tanúsítvány visszavonási állapotának letöltéséhez annak kulcstárba való felvételekor állítsa az Állapot

lekérése mezőt Igen értékre.

• Tanúsítvány kulcstárba való felvételéhez a visszavonási állapot letöltése nélkül állítsa az Állapot lekérése

mezőt Nem értékre.

5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Felhasználói útmutató

Biztonság

283

background image

A CA-profilok tanúsítványállapot-ellenőrzési gyakoriságának módosítása

A szervezettől függően előfordulhat, hogy módosítania kell, milyen gyakran ellenőrizze a CA-profil a hozzá tartozó
tanúsítvány állapotát. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-profillal újra igényelheti a frissített tanúsítványt.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok lehetőségekre.
3. Állítsa be a Tanúsítvány állapot-ellenőrzésének időköze mező értékét.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Billentyűparancsok tanúsítványokhoz

Tanúsítvány címkéjének és kibocsátójának
megtekintése

Nyomja meg a Szóköz billentyűt.

Tanúsítvány tulajdonságainak megtekintése

Nyomja meg a gombot.

Személyi tanúsítvány biztonsági szintjének
megtekintése

Nyomja meg az Alt és az L gombot.

Tanúsítvány számának megtekintése

Nyomja meg az Alt és az S gombot.

Tanúsító hatóságok tanúsítványainak megtekintése

Nyomja meg az Alt és a C gombot.

Személyi tanúsítványok és más személyek
tanúsítványainak megtekintése

Nyomja meg az Alt és az E gombot.

Személyi tanúsítványok megtekintése

Nyomja meg az Alt és a P gombot.

Mások tanúsítványainak megtekintése

Nyomja meg az Alt és az O gombot.

Gyökértanúsítványok megtekintése

Nyomja meg az Alt és az R gombot.

Összes tanúsítvány megtekintése

Nyomja meg az Alt és az A gombot.