BlackBerry Bold 9650 - Mobilhálózat

background image

Mobilhálózat

Barangolás

A nemzetközi barangolás (roaming) ismertetése

A BlackBerry® készülék többnyire automatikusan kapcsolódik a megfelelő vezeték nélküli hálózatra, amikor a
vezeték nélküli szolgáltató lefedettségi területén kívülre kerül. Néha előfordulhat, hogy a vezeték nélküli hálózat
elérése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait. Barangoláskor háromszög alakú barangolásjelző látható a
kezdőképernyő felső részén.

Ha a készülékhez SIM-kártya szükséges, lehetséges, hogy a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a SIM-
kártyán a barangolási szolgáltatásokat ahhoz, hogy a barangolás használható legyen.

Ha a készülék általában CDMA-hálózathoz kapcsolódik, és támogatja a nemzetközi barangolást, előfordulhat, hogy
nemzetközi barangoláshoz előkészített SIM-kártyát kell igényelnie a vezeték nélküli szolgáltatótól. A telefonszám a
külföldi utazás során nem változik.

A barangolással és a barangolási díjakkal kapcsolatban forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

Vezeték nélküli hálózatok kézi váltása

A feladat végrehajtásához a szolgáltatásnak szerepelnie kell a vezeték nélküli szolgáltatási csomagban, és a
BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell a GSM® vagy UMTS® hálózathoz.

A BlackBerry® készülék automatikusan választja ki a megfelelő vezeték nélküli hálózatot utazás közben.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

234

background image

2. Kattintson a Mobilhálózat beállításaielemre.
3. Módosítsa A hálózat kiválasztásának módja mezőt Manuálisértékre.
4. Kattintson egy vezeték nélküli hálózatra.
5. Kattintson a Hálózat kiválasztásaelemre.
6. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Bezáráselemet.

Ha újra csatlakozni kíván a szolgáltató vezeték nélküli hálózatához, módosítsa A hálózat kiválasztásának módja
mezőben az Automatikusértéket.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 238

Kapcsolódás GSM vagy UMTS hálózathoz

Ha a BlackBerry® készülék általában CDMA-hálózathoz kapcsolódik, és támogatja a nemzetközi barangolást,
előfordulhat, hogy nemzetközi barangoláshoz előkészített SIM-kártyát kell igényelnie a vezeték nélküli szolgáltatótól.
1. Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. A SIM-kártya behelyezésével kapcsolatos részletes ismertetőt a

készülékhez mellékelt nyomtatott dokumentáció tartalmazza.

2. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson az Igenelemre.

Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások
megadása

A vezeték nélküli szolgáltatási csomagtól függően az adatszolgáltatások (e-mail- és PIN-üzenetek, szöveges
üzenetek melléklettel és a böngészőszolgáltatás) kikapcsolhatók a BlackBerry® készüléken, így csak a telefon és az
alap szöveges üzenetküldő szolgáltatások érhetők el. A készülék beállítható az adatszolgáltatások barangolás
közbeni kikapcsolására is. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Mobilhálózat beállításaielemre.
3. Végezze el a következők egyikét:

• Az adatszolgáltatás be-, illetve kikapcsolásához módosítsa az Adatszolgáltatás mező értékét.
• Az adatszolgáltatás barangolás közbeni be-, illetve kikapcsolásához módosítsa a Barangolás közben mező

értékét.

• Ha a barangoláskor az adatszolgáltatás ki- és bekapcsolását lehetővé tevő figyelmeztetést kíván kapni, állítsa

be a Barangolás közben mezőt Figyelmeztetésértékre.

4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Bezáráslehetőséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 238

Vezeték nélküli hálózatok beállítása barangoláshoz

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

235

background image

2. Kattintson a Mobilhálózat beállításaielemre.

• Csak CDMA-hálózatokhoz való csatlakozáshoz a Hálózati technológia mezőt állítsa be az 1XEVértékre.
• GSM® és CDMA-hálózatokhoz való csatlakozáshoz a Hálózati technológia mezőt állítsa be a

Globálisértékre.

• Csak GSM hálózatokhoz való csatlakozáshoz a Hálózati technológia mezőt állítsa be a GSM/UMTSértékre.

Állítsa be a Hálózati mód mező értékét (a Hálózati mód mező ajánlott beállítási értéke 3G és 2G).

3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Bezáráselemet.

Preferált vezeték nélküli hálózatok listája

A gyakran használt vezeték nélküli hálózatok listájának áttekintése

A vezeték nélküli szolgáltatója lehet, hogy megállapodott más vezeték nélküli szolgáltatókkal, akik így utazásai során
rendelkezésére állhatnak szolgáltatásaikkal. A gyakran használt vezeték nélküli hálózatok listájával szabályozhatja,
hogy a(z) BlackBerry® készülék milyen sorrendben használja ezeket a hálózatokat.

A BlackBerry® készülék a listának megfelelő sorrendben próbál csatlakozni a gyakran használt vezeték nélküli
hálózatokhoz. Ha utazik, a készülék először a listán szereplő vezeték nélküli hálózatokat keresi. Ha a listán lévő
hálózatok közül egy sem áll rendelkezésre, a készüléket úgy tervezték, hogy csatlakozzon bármely más,
rendelkezésre álló hálózatra.

Megjegyzés: A barangolás rendszerint extra költségeket jelent. A barangolási díjakkal kapcsolatos további
információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

Vezeték nélküli hálózat felvétele a gyakran használt hálózatok listájára

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell GSM® vagy UMTS® hálózatra.

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Mobilhálózat beállításailehetőségre.
3. Nyomja meg a

gombot > Preferált hálózatok listája.

4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Hálózat hozzáadásalehetőséget.

• A hozzáadandó vezeték nélküli hálózat kiválasztásához kattintson az Elérhető hálózatoklehetőségre.

Kattintson egy vezeték nélküli hálózatra. Kattintson a Hálózat kiválasztásalehetőségre.

• A készülék számára már ismert vezeték nélküli hálózat kiválasztásához kattintson az Ismert

hálózatokpontra. Kattintson egy vezeték nélküli hálózatra. Kattintson a Hálózat kiválasztásalehetőségre.

• Vezeték nélküli hálózat hozzáadásához kattintson a Kézi bejegyzéslehetőségre. Állítsa be a vezeték nélküli

hálózat prioritását. Írja be a mobiltelefoncég országkódját és körzetszámát.

5. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Bezáráslehetőséget.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

236

background image

Vezeték nélküli hálózat törlése a gyakran használt hálózatok listájáról

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell GSM® vagy UMTS® hálózatra.

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Mobilhálózat beállításaielemre.
3. Nyomja meg a

gombot > Preferált hálózatok listája.

4. Jelöljön ki egy vezeték nélküli hálózatot.
5. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Törlés elemet.

6. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Bezáráselemet.

Gyakran használt hálózatok sorrendjének módosítása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléknek GSM® vagy UMTS® hálózatra kell csatlakoznia.

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott. A BlackBerry készülék a
mobilhálózatok listája szerinti sorrendben csatlakozik a hálózatokhoz.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Mobilhálózat beállításaielemre.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Preferált hálózatok listájaelemet.

4. Jelöljön ki egy vezeték nélküli hálózatot.
5. Nyomja meg a

gombot, majd az Áthelyezés elemet.

6. Kattintson az új helyre.
7. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Bezáráslehetőséget.

Mobilhálózat lehetőségei

Vezeték nélküli hálózat sebességének módosítása

A gyorsabb kapcsolat jobban fogyasztja az akkumulátort.

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy nem lehet beállítani a vezeték nélküli hálózat sebességét.

1. A kezdőképernyőn kattintson a Kapcsolatok kezelése ikonra.
2. Kattintson a Mobilhálózat beállításaielemre.
3. Módosítsa a Hálózati mód mező értékét.
4. Nyomja meg a Kilépés gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 238

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

237

background image

A vezeték nélküli hálózati lefedettség villogó LED-figyelmeztetésének bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Megjelenítés > Képernyős megjelenítés lehetőségre.
3. Jelölje be a LED-es lefedettségjelző négyzetet.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Amikor a BlackBerry® készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatra, a LED zölden villog.

A vezeték nélküli lefedettségjelző kikapcsolásához törölje a LED-es lefedettségjelző négyzet jelölését.

Hibaelhárítás: Mobilhálózat

Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra

Próbálja ki a következő műveleteket:

• Ha BlackBerry® készülékéhez SIM-kártya tartozik, ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően lett-e

behelyezve a készülékbe.

• Ha a készülék megfelelően csatlakozik a CDMA-hálózathoz és a készülék támogatja a nemzetközi

barangolást, ellenőrizze, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a globális barangolás mód, és hogy a SIM-
kártya megfelelően lett-e behelyezve a készülékbe.

• Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati csatlakozás aktív állapotát.
• Győződjön meg arról, hogy kapcsolódik a vezeték nélküli szolgáltató hálózatához. Ha manuálisan váltott a

vezeték nélküli hálózatok között, a készülék továbbra is csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, amíg nem
választ újabb vezeték nélküli szolgáltatói hálózatot.

• Ha adott vezeték nélküli kapcsolati sebességet határozott meg, győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli

lefedettségi terület képes a megadott sebességet kezelni.

• Ha Wi-Fi® vezeték nélküli szolgáltatójánál használható az UMA-szolgáltatás, ellenőrizze, hogy az előnyben

részesített kapcsolattípus nem Wi-Fi Wi-Fi.

Kapcsolódó tájékoztatás

Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 233
UMA csatlakozási beállítások módosítása, 243
Vezeték nélküli hálózatok kézi váltása, 234
Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 233

Hibaüzenetek

Az adatszolgáltatás nem elérhető :

Leírás

Ez az üzenet akkor látható, amikor az adatszolgáltatás nem érhető el a BlackBerry® készülékről.

Lehetséges megoldások

Próbálkozzon a következőkkel:

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

238

background image

Győződjön meg róla, hogy van vezeték nélküli lefedettség.

Ellenőrizze az adatszolgáltatás bekapcsolt állapotát a készüléken.

Barangolás közben ellenőrizze, hogy hozzá tud-e férni az adatszolgáltatásokhoz, amíg barangol.

Kapcsolódó tájékoztatás

Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 233