BlackBerry Bold 9650 - Rögzített számok hívása és intelligens tácsázás

background image

Rögzített számok hívása és intelligens tácsázás

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Felhasználói útmutató

Telefon

50

background image

A rögzített számok hívásának áttekintése

Ha bekapcsolja a rögzített számok hívását, csak a rögzített híváslistán szereplő partnereket és a hivatalos
segélyhívó számokat (például 911 vagy 112) hívhatja.

Ha a vezeték nélküli szolgáltatásterv tartalmazza a szöveges üzenet küldését, a rögzített híváslistán megjelenő
partnereknek szöveges üzenetet is küldhet.

A rögzített számok használatához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és
meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját. A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a
lehetőség esetleg nem támogatott.

Rögzített számok hívásának bekapcsolása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezeték nélküli szolgáltatónak
be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a

gombot.

2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások Rögzített számok listája lehetőséget.

3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza az FDN-mód engedélyezéselehetőséget.

4. Adja meg PIN2-kódját.
5. Nyomja meg a gombot a billentyűzeten.

A rögzített hívás kikapcsolásához nyomja meg a

gombot, majd válassza az FDN-mód tiltásalehetőséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, 59

Partner hozzáadása, módosítása illetve törlése a rögzített híváslistában

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell
adnia a SIM-kártya PIN2 kódját.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Küldés gombot.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások > FDN-telefonlistalehetőséget.

• Partner hozzáadásához nyomja meg a

gombot, majd válassza az Újlehetőséget. Adja meg PIN2-kódját.

Nyomja meg a

gombot. Írja be a nevet és a telefonszámot.

• Partner módosításához nyomja meg a

gombot, majd válassza a Szerkesztéslehetőséget. Szerkessze a

partner adatait.

• Partner törléséhez jelöljön ki egy partnert. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Törléslehetőséget.

3. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Felhasználói útmutató

Telefon

51

background image

Az intelligens tárcsázás áttekintése

Az intelligens tárcsázás funkció segítségével alapértelmezett országhívószámot és körzetszámot állíthat be a
telefonszámokhoz, így nem kell minden alkalommal tárcsáznia ezeket (hacsak nem az alapértelmezettől eltérő
országhívószámot vagy körzetszámot szeretne hívni). Az intelligens tárcsázás nem minden országhívószám
használatát támogatja.

Az intelligens tárcsázás beállításainál megadhatja egy gyakran hívott szervezet központi telefonszámát, így a
szervezetnél dolgozó partnerét mindössze a mellék tárcsázásával tudja hívni. Ha a szervezetnél dolgozókat a
telefonszám megadásakor felveszi partnerlistájára, csak a melléket kell tárcsáznia, nem pedig a szervezet központi
számát.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, 59

Alapértelmezett országhívószám és körzetszám beállítása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a

gombot.

2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > Intelligens tárcsázás elemet.

3. Állítsa be az Országhívószám és Körzetszám mezők értékét.
4. Szükség esetén állítsa be a Tartózkodási ország kódja és a Nemzetközi tárcsázási számok mezőket.
5. A Hazai hívószámok hossza mezőben adja meg, milyen hosszúak a telefonszámok abban az országban, ahol

lakik.

6. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Megjegyzés: Amikor a telefonszámok alapértelmezett hosszát meghatározza, számítsa bele a körzetszámot és a
helyi telefonszámot, az ország hívószámát vagy közvetlen tárcsázási előhívószámát viszont ne.

Beállítások mellék hívásához

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a

gombot.

2. Nyomja meg a

gombot, majd a Beállítások > Intelligens tárcsázás elemet.

3. A Szám mezőbe írja be a vállalat központi telefonszámát.
4. A Várjon ennyit mezőben adja meg, hogy BlackBerry® készüléke mennyi időt várjon a mellék tárcsázása előtt.
5. A Mellék számának hossza mezőben adja meg a mellék számának hosszát.
6. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Felhasználói útmutató

Telefon

52