BlackBerry Bold 9650 Help

background image

BlackBerry Bold 9650
Smartphone

Gebruikershandleiding

Versie: 6.0

Raadpleeg www.blackberry.com/docs/smartphones voor de meest
recente gebruikershandleidingen.

background image

SWDT643442-941426-0131034211-006

background image

Inhoudsopgave

Snelle help..........................................................................................................................................................................................................

9

Top 10.................................................................................................................................................................................................................

9

Uw smartphone leren kennen............................................................................................................................................................................

13

Tips.....................................................................................................................................................................................................................

20

Een toestel dat bij u past....................................................................................................................................................................................

26

Sneltoetsen.........................................................................................................................................................................................................

33

Snelkoppelingen voor de telefoon.....................................................................................................................................................................

33

Sneltoetsen voor berichten................................................................................................................................................................................

33

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

35

Snelkoppelingen typen.......................................................................................................................................................................................

35

Snelkoppelingen voor media..............................................................................................................................................................................

36

Sneltoetsen voor de browser.............................................................................................................................................................................

37

Snelkoppelingen voor de agenda.......................................................................................................................................................................

38

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten..............................................................................................................................................................

39

Problemen oplossen: snelkoppelingen..............................................................................................................................................................

39

Telefoon.............................................................................................................................................................................................................

40

Basis voor telefoon.............................................................................................................................................................................................

40

Noodoproepen...................................................................................................................................................................................................

43

Volume...............................................................................................................................................................................................................

43

Voicemail............................................................................................................................................................................................................

44

Snelkeuze...........................................................................................................................................................................................................

46

Oproepen in de wacht plaatsen, doorschakelen en blokkeren..........................................................................................................................

46

Vaste kiesnummers en slim kiezen.....................................................................................................................................................................

48

Telefonische vergaderingen...............................................................................................................................................................................

50

Oproeplogboeken...............................................................................................................................................................................................

52

Meerdere telefoonnummers..............................................................................................................................................................................

53

Telefoonopties...................................................................................................................................................................................................

54

Snelkoppelingen voor de telefoon.....................................................................................................................................................................

56

Problemen oplossen: telefoon...........................................................................................................................................................................

57

Spraakopdrachten..............................................................................................................................................................................................

60

Een actie uitvoeren met een spraakopdracht....................................................................................................................................................

60

Beschikbare spraakopdrachten..........................................................................................................................................................................

60

De taal voor spraakopdrachten wijzigen............................................................................................................................................................

61

Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen.............................................................................................................................................

61

De opties voor aanwijzingen wijzigen................................................................................................................................................................

61

Spraakherkenning verbeteren............................................................................................................................................................................

62

Problemen oplossen: spraakgestuurd bellen.....................................................................................................................................................

62

background image

Berichten............................................................................................................................................................................................................

63

E-mail..................................................................................................................................................................................................................

63

PIN-berichten.....................................................................................................................................................................................................

79

Tekstberichten....................................................................................................................................................................................................

84

Beveiligingsopties voor berichten......................................................................................................................................................................

92

Bijlagen...............................................................................................................................................................................................................

94

Berichten met S/MIME-beveiliging....................................................................................................................................................................

96

Berichten gecodeerd met de eigen codering van IBM Lotus Notes...................................................................................................................

103

PGP Berichten met -beveiliging..........................................................................................................................................................................

103

Sneltoetsen voor berichten................................................................................................................................................................................

109

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

111

Problemen oplossen: berichten.........................................................................................................................................................................

111

Bestanden...........................................................................................................................................................................................................

117

Basisbeginselen van bestanden..........................................................................................................................................................................

117

Bestanden en bijlagen beheren..........................................................................................................................................................................

119

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

122

Problemen met bijlagen oplossen......................................................................................................................................................................

123

Media.................................................................................................................................................................................................................

124

Muziek................................................................................................................................................................................................................

124

Podcasts.............................................................................................................................................................................................................

127

Video's................................................................................................................................................................................................................

129

Videocamera......................................................................................................................................................................................................

130

Camera...............................................................................................................................................................................................................

132

Afbeeldingen......................................................................................................................................................................................................

134

Spraakmemo's....................................................................................................................................................................................................

136

Beltonen.............................................................................................................................................................................................................

138

Mediaopslag.......................................................................................................................................................................................................

139

Mediabestanden overbrengen en downloaden.................................................................................................................................................

142

Ondersteunde bestandsindelingen voor audio en video...................................................................................................................................

144

Snelkoppelingen voor media..............................................................................................................................................................................

145

Problemen oplossen: media...............................................................................................................................................................................

146

Beltonen, geluiden en waarschuwingen............................................................................................................................................................

149

Informatie over beltonen, geluiden en waarschuwingen..................................................................................................................................

149

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen............................................................................................................................................

149

Een aangepast profiel toevoegen.......................................................................................................................................................................

150

Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen..................................................................................................................................................

150

Geluid van toestel uitschakelen.........................................................................................................................................................................

150

Knipperende LED................................................................................................................................................................................................

151

background image

Opties voor alarmmeldingen wijzigen................................................................................................................................................................

151

Gebeurtenisgeluiden inschakelen......................................................................................................................................................................

152

Problemen oplossen: beltonen, geluiden en waarschuwingen..........................................................................................................................

152

Browser..............................................................................................................................................................................................................

153

Basis van browser...............................................................................................................................................................................................

153

Browserbladwijzers............................................................................................................................................................................................

156

RSS-feeds............................................................................................................................................................................................................

158

Browseropties....................................................................................................................................................................................................

158

Browserbeveiliging.............................................................................................................................................................................................

161

Push-bericht van browser..................................................................................................................................................................................

162

Sneltoetsen voor de browser.............................................................................................................................................................................

163

Problemen oplossen: browser............................................................................................................................................................................

164

Agenda...............................................................................................................................................................................................................

166

Basis van de agenda...........................................................................................................................................................................................

166

Vergaderingen....................................................................................................................................................................................................

167

Telefonische vergaderingen...............................................................................................................................................................................

170

Agenda synchroniseren......................................................................................................................................................................................

171

Agendaopties......................................................................................................................................................................................................

173

Snelkoppelingen voor de agenda.......................................................................................................................................................................

174

Problemen oplossen: agenda.............................................................................................................................................................................

175

Contactpersonen................................................................................................................................................................................................

177

Basisbeginselen van contactpersonen...............................................................................................................................................................

177

Contactpersonen aanpassen..............................................................................................................................................................................

179

Contactpersonen synchroniseren......................................................................................................................................................................

180

Persoonlijke distributielijsten.............................................................................................................................................................................

182

Meerdere contactpersonenlijsten......................................................................................................................................................................

183

Contactpersonenlijstopties................................................................................................................................................................................

183

Problemen oplossen: contactpersonen..............................................................................................................................................................

184

Klok.....................................................................................................................................................................................................................

186

De datum en tijd instellen..................................................................................................................................................................................

186

Wijzigen wat op het scherm wordt weergegeven als het toestel wordt opgeladen..........................................................................................

186

De wijzerplaat van de klok wijzigen....................................................................................................................................................................

186

Een tweede tijdzone weergeven op de klok.......................................................................................................................................................

187

Alarm inschakelen..............................................................................................................................................................................................

187

Alarmgeluid uitschakelen...................................................................................................................................................................................

187

Opties voor alarmmeldingen wijzigen................................................................................................................................................................

187

De nachtkastmodus inschakelen........................................................................................................................................................................

188

Opties voor de nachtkastmodus instellen..........................................................................................................................................................

188

background image

De stopwatch gebruiken....................................................................................................................................................................................

188

De timer gebruiken.............................................................................................................................................................................................

188

Opties voor de timermelding wijzigen...............................................................................................................................................................

189

Problemen met de klok oplossen.......................................................................................................................................................................

189

Taken en memo's...............................................................................................................................................................................................

190

Een taak of memo maken...................................................................................................................................................................................

190

Een taak of memo verzenden.............................................................................................................................................................................

190

Een taak of memo wijzigen of verwijderen........................................................................................................................................................

190

De status van een taak wijzigen.........................................................................................................................................................................

190

Voltooide taken verbergen.................................................................................................................................................................................

191

Taken in de agenda weergeven..........................................................................................................................................................................

191

Taken en memo's synchroniseren......................................................................................................................................................................

191

Informatie over categorieën..............................................................................................................................................................................

193

Een contactpersoon, taak of memo categoriseren............................................................................................................................................

193

Een categorie maken voor contacten, taken of memo's....................................................................................................................................

193

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten................................................

194

Typen..................................................................................................................................................................................................................

195

Basis voor typen.................................................................................................................................................................................................

195

Invoermethoden.................................................................................................................................................................................................

196

Typeopties..........................................................................................................................................................................................................

196

Spellingcontrole..................................................................................................................................................................................................

197

Aangepast woordenboek...................................................................................................................................................................................

198

AutoTekst...........................................................................................................................................................................................................

199

Snelkoppelingen typen.......................................................................................................................................................................................

200

Problemen oplossen: typen................................................................................................................................................................................

201

Toetsenbord.......................................................................................................................................................................................................

202

Een toepassing toewijzen aan een sneltoets......................................................................................................................................................

202

Het standaardsymbool voor valuta wijzigen......................................................................................................................................................

202

De cursorsnelheid instellen................................................................................................................................................................................

202

Toetstonen inschakelen.....................................................................................................................................................................................

202

De gevoeligheid van het trackpad instellen.......................................................................................................................................................

203

Geluiden van het trackpad uitschakelen............................................................................................................................................................

203

Problemen met het toetsenbord oplossen........................................................................................................................................................

203

Taal.....................................................................................................................................................................................................................

204

Informatie over invoertaaltypes.........................................................................................................................................................................

204

De taal wijzigen..................................................................................................................................................................................................

204

Een sneltoets gebruiken om te schakelen tussen invoertalen tijdens het typen...............................................................................................

204

Een weergavetaal toevoegen.............................................................................................................................................................................

205

background image

Taal verwijderen.................................................................................................................................................................................................

205

Problemen oplossen: taal...................................................................................................................................................................................

205

Schermweergave................................................................................................................................................................................................

206

Opties voor achtergrondverlichting instellen.....................................................................................................................................................

206

Een afbeelding gebruiken als de achtergrond van uw toestel...........................................................................................................................

206

Het weer te geven lettertype wijzigen...............................................................................................................................................................

206

Toepassingen ordenen in het beginscherm.......................................................................................................................................................

207

Een bericht toevoegen dat verschijnt wanneer uw toestel is vergrendeld........................................................................................................

208

Grijstinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave...........................................................................................................

208

Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen........................................................................................................................

208

Themagegevens..................................................................................................................................................................................................

209

Problemen oplossen: Weergave........................................................................................................................................................................

209

GPS-technologie.................................................................................................................................................................................................

211

Informatie over GPS-technologie.......................................................................................................................................................................

211

GPS-technologie inschakelen.............................................................................................................................................................................

211

De GPS-ontvanger die u gebruikt instellen om uw positie te bepalen...............................................................................................................

211

Uw GPS-locatie verkrijgen..................................................................................................................................................................................

212

Voorkomen dat anderen uw locatie kunnen volgen..........................................................................................................................................

212

Locatiebepaling uitschakelen.............................................................................................................................................................................

212

Problemen oplossen: GPS-technologie..............................................................................................................................................................

213

Maps...................................................................................................................................................................................................................

214

Basis van de kaart...............................................................................................................................................................................................

214

Mapopties..........................................................................................................................................................................................................

217

Sneltoetsen voor kaarten...................................................................................................................................................................................

217

Problemen oplossen: kaarten............................................................................................................................................................................

218

Toepassingen......................................................................................................................................................................................................

219

Info over multitasking........................................................................................................................................................................................

219

Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing..............................................................

219

Een toepassing sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd..................................................................................................

220

Info over het toevoegen van toepassingen........................................................................................................................................................

220

Informatie over sociale netwerktoepassingen...................................................................................................................................................

221

Informatie over instant messaging-toepassingen..............................................................................................................................................

221

Uw toestelwachtwoord invoeren voordat u een toepassing toevoegt..............................................................................................................

222

Een toepassing verwijderen...............................................................................................................................................................................

222

Eigenschappen van een toepassing weergeven.................................................................................................................................................

222

De grootte van een toepassingsdatabase weergeven........................................................................................................................................

222

Problemen oplossen: toepassingen...................................................................................................................................................................

223

background image

BlackBerry Device Software...............................................................................................................................................................................

224

Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software...................................................................................................................

224

De BlackBerry Device Software bijwerken vanaf een website...........................................................................................................................

225

De BlackBerry Device Software bijwerken met de BlackBerry Desktop Software.............................................................................................

225

Problemen oplossen: BlackBerry Device Software.............................................................................................................................................

226

Verbindingen beheren........................................................................................................................................................................................

227

Basisbeginselen van verbindingen beheren.......................................................................................................................................................

227

Mobiel netwerk..................................................................................................................................................................................................

229

Wi-Fi-technologie...............................................................................................................................................................................................

234

Bluetooth-technologie.......................................................................................................................................................................................

241

Vermogen en batterij.........................................................................................................................................................................................

249

Uw toestel uitschakelen.....................................................................................................................................................................................

249

Uw toestel op automatisch in- en uitschakelen instellen..................................................................................................................................

249

Stel het toestel op nieuw in................................................................................................................................................................................

249

Het vermogen van de batterij controleren........................................................................................................................................................

249

Tips: de levensduur van de batterij verlengen...................................................................................................................................................

249

Geheugen en mediakaarten...............................................................................................................................................................................

251

Informatie over mediakaarten...........................................................................................................................................................................

251

Ondersteunde mediakaarten.............................................................................................................................................................................

251

De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw toestel weergeven....................................................................................................................

251

Mediakaartondersteuning uitschakelen............................................................................................................................................................

251

Bestanden repareren die op uw mediakaart of toestel zijn opgeslagen............................................................................................................

252

Informatie over compressie...............................................................................................................................................................................

252

Informatie over het coderen van bestanden.....................................................................................................................................................

252

Codering inschakelen.........................................................................................................................................................................................

252

Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen........................................................................................................................................................

253

Problemen met opslag- en mediakaarten oplossen...........................................................................................................................................

254

Zoeken................................................................................................................................................................................................................

256

Een item zoeken.................................................................................................................................................................................................

256

De soorten items selecteren die worden opgenomen in zoekopdrachten........................................................................................................

256

Berichten zoeken................................................................................................................................................................................................

256

Zoekcriteria voor berichten................................................................................................................................................................................

257

Doe meer met de berichten uit uw zoekresultaten...........................................................................................................................................

257

Zoeken naar tekst in een bericht, in een bestand of op een webpagina...........................................................................................................

258

Een opgeslagen zoekopdracht weergeven, wijzigen of verwijderen.................................................................................................................

258

Een contactpersoon zoeken in het adresboek van uw organisatie....................................................................................................................

258

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten..............................................................................................................................................................

259

background image

SIM-kaart............................................................................................................................................................................................................

260

Informatie over het SIM-kaarttelefoonboek......................................................................................................................................................

260

Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen............................................................................................................................................

260

Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw contactpersonenlijst kopiëren....................................................................................................

260

Een contactpersoon van uw contactpersonenlijst naar uw SIM-kaart kopiëren...............................................................................................

261

Een contactpersoon op de SIM-kaart wijzigen of verwijderen..........................................................................................................................

261

Tekstberichten op uw SIM-kaart opslaan...........................................................................................................................................................

261

De weergavenaam voor het telefoonnummer wijzigen.....................................................................................................................................

261

Informatie over de beveiliging van de SIM-kaart...............................................................................................................................................

262

Uw SIM-kaart met een pincode beveiligen........................................................................................................................................................

262

De pincode van de SIM-kaart wijzigen...............................................................................................................................................................

262

Beveiliging..........................................................................................................................................................................................................

263

Basis van de beveiliging......................................................................................................................................................................................

263

Wachtwoordbeheer...........................................................................................................................................................................................

265

Codering.............................................................................................................................................................................................................

267

Geheugen opschonen.........................................................................................................................................................................................

269

Certificaten.........................................................................................................................................................................................................

270

PGP-sleutels........................................................................................................................................................................................................

278

Certificaatservers...............................................................................................................................................................................................

284

Sleutelopslag......................................................................................................................................................................................................

285

Smartcards.........................................................................................................................................................................................................

287

VPN-instellingen.................................................................................................................................................................................................

291

Beveiligingssoftware handmatig controleren....................................................................................................................................................

292

Beheer van toepassingen van derden................................................................................................................................................................

293

Problemen oplossen: beveiliging........................................................................................................................................................................

296

Serviceboeken en diagnostische rapporten.......................................................................................................................................................

297

Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen....................................................................................................................................

297

Een diagnoserapport uitvoeren..........................................................................................................................................................................

297

Een diagnoserapport weergeven, verzenden of verwijderen............................................................................................................................

297

Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten......................................................................................................................

298

Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden.......................................................................................................................................

298

Het versienummer van de BlackBerry Device Software weergeven op uw toestel...........................................................................................

298

Synchronisatie....................................................................................................................................................................................................

299

Informatie over synchronisatie..........................................................................................................................................................................

299

E-mailberichten via het draadloze netwerk afstemmen....................................................................................................................................

299

E-mailberichten op uw toestel en in de e-mailtoepassing op uw computer verwijderen.................................................................................

300

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren.........................................................................................................................

300

Informatie over conflicten bij synchronisatie.....................................................................................................................................................

300

Conflicten bij e-mailafstemming beheren..........................................................................................................................................................

301

background image

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren.................................................................................................................................................

301

Informatie over back-ups maken van gegevens op het toestel en deze weer terugzetten...............................................................................

301

De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw toestel................................................................................................

302

Problemen oplossen: synchroniseren................................................................................................................................................................

302

Opties voor toegankelijkheid.............................................................................................................................................................................

304

Info over opties voor toegankelijkheid...............................................................................................................................................................

304

Opties voor schermtoegankelijkheid..................................................................................................................................................................

304

Opties voor audio- en telefoontoegankelijkheid................................................................................................................................................

305

Opties voor invoertoegankelijkheid...................................................................................................................................................................

307

Rekenmachine....................................................................................................................................................................................................

309

Rekenmachine gebruiken...................................................................................................................................................................................

309

Eenheden omrekenen........................................................................................................................................................................................

309

BrickBreaker.......................................................................................................................................................................................................

310

Informatie over BrickBreaker.............................................................................................................................................................................

310

BrickBreaker-capsules........................................................................................................................................................................................

310

BrickBreaker-scores............................................................................................................................................................................................

311

BrickBreaker spelen............................................................................................................................................................................................

311

Het volume aanpassen.......................................................................................................................................................................................

311

Snelheid van het batje instellen.........................................................................................................................................................................

312

Word Mole.........................................................................................................................................................................................................

313

Basisbeginselen van Word Mole........................................................................................................................................................................

313

Spelletjes voor één speler..................................................................................................................................................................................

314

Spellen met meerdere spelers...........................................................................................................................................................................

315

Problemen oplossen: Word Mole......................................................................................................................................................................

316

Verklarende woordenlijst...................................................................................................................................................................................

317

Wettelijke bepalingen........................................................................................................................................................................................

322