BlackBerry Bold 9650 - Agendaopties

background image

Agendaopties

Wijzigen hoe de agenda wordt weergegeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
2. Druk op de toets

> Opties > Agendaweergave en acties.

• Wijzig het veld Beginweergave als u de standaardweergave wilt wijzigen.
• Wijzig de velden Begin van dag en Einde van dag als u de begin- en eindtijden voor dagen wilt wijzigen.
• Wijzig het veld Eerste dag van de week als u wilt wijzigen welke dag wordt weergegeven als de eerste dag van de week

in de weekweergave.

• Schakel het selectievakje Beschikbare tijd weergeven in agendaweergave uit als u beschikbare tijd in de

agendaweergave wilt verbergen.

3. Druk op de toets

> Opslaan.

Opties voor herinneringen wijzigen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
2. Druk op de toets

> Opties > Agendaweergave en acties.

• Wijzig het veld Sluimeren als u de sluimertijd voor herinneringen wilt wijzigen.
• Wijzig het veld Standaardherinnering als u de standaardherinneringstijd voor agenda-items wilt wijzigen.

3. Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

Uw toestel uitschakelen, 249

Gebruikershandleiding

Agenda

173

background image

Opties voor meerdere agenda's wijzigen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
2. Druk op de toets

> Opties.

3. Klik op een agenda.

• Wijzig het veld Kleur afspraken als u de kleur wilt wijzigen die wordt gebruikt voor afspraken in de agenda.
• Schakel het selectievakje Herinneringen weergeven in of uit om in te stellen of u door de agenda wordt herinnerd aan

uw afspraken.

4. Druk op de toets

> Opslaan.

De standaardagenda wijzigen

Als u de standaardagenda wijzigt, wijzigt u ook het e-mailadres waarmee u uitnodigingen voor vergaderingen verzendt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen. > Standaardservices.
3. Wijzig het veld Agenda (CICAL).
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Instellen hoe lang uw toestel agenda-items opslaat

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
2. Druk op de toets

> Opties > Agendaweergave en acties.

3. Wijzig het veld Afspraken bewaren.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Uw BlackBerry®-toestel verwijdert agenda-items die ouder zijn dan het aantal door u ingestelde dagen.

Taken in de agenda weergeven

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
2. Druk op de toets

> Opties > Agendaweergave en acties.

3. Schakel het selectievakje Taken weergeven in.
4. Druk op de toets

> Opslaan.