BlackBerry Bold 9650 - Telefonische vergaderingen

background image

Telefonische vergaderingen

Informatie over telefonische vergaderingen

U kunt twee soorten telefonische vergaderingen maken met uw BlackBerry®-toestel. Als uw organisatie of een vergaderservice

u van een “conference bridge”-nummer heeft voorzien, kunt u telefonische vergaderingen in de agenda op uw toestel of

computer maken. Met telefonisch vergaderen kunnen deelnemers met een BlackBerry-toestel via de optie Nu deelnemen (mits

deze optie op hun toestel wordt ondersteund) gaan deelnemen aan de telefonische vergadering. Zij hoeven dus niet het

bridgenummer te bellen en toegangscodes in te voeren. Als u geen “conference bridge”-nummer hebt, kunt u een telefonische

vergadering maken door anderen te bellen en de gesprekken samen te voegen.

Een telefonische vergadering vanaf uw toestel maken

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u de organisator van de vergadering zijn. Als u niet de organisator van de vergadering

bent, kunt u vanaf uw computer namens iemand anders een telefonische vergadering maken.

1. Schakel in een vergadering het selectievakje Telefonische vergadering in.
2. Typ de informatie voor de telefonische vergadering.
3. Druk op de toets

> Opslaan.

Een telefonische vergadering vanaf uw computer maken

U kunt alleen een telefonische vergadering maken als u de organisator van de vergadering bent of de vergadering namens de

organisator maakt. Zie de documentatie voor de e-mailtoepassing op uw computer voor informatie over het maken van

vergaderingen namens iemand anders.
U kunt een telefonische vergadering maken vanaf een computer die uw BlackBerry®-toestel herkent. Wanneer de telefonische
vergadering begint, kunnen deelnemers met een BlackBerry-toestel via de optie Nu deelnemen aan de vergadering gaan
deelnemen, op voorwaarde dat hun toestel deze functie ondersteunt.
1. Typ in het veld voor de vergadernotities of in het veld voor de locatie van de vergadering CCP: en het bridgenummer van

de deelnemer. Gebruik geen spaties.

2. Typ een x in kleine letters. Zet geen spaties voor of na de x.
3. Typ de toegangscode van de deelnemer. Typ een spatie na de toegangscode van de deelnemer.
4. Typ CCM: en het bridgenummer van de moderator. Gebruik geen spaties.
5. Typ een x in kleine letters. Zet geen spaties voor of na de x.
6. Typ de toegangscode van de moderator. Typ een spatie na de toegangscode van de moderator.

Voorbeeld

Gebruikershandleiding

Agenda

170

background image

Als het bridgenummer van de deelnemer en de moderator 1-800-555-5555 is en de toegangscode van de moderator is 55555#
en de toegangscode van de deelnemer is 55551#, voert u CCP:18005555555x55555# CCM:18005555555x55551# in, gevolgd
door een spatie.

Deelnemen aan een telefonische vergadering

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Klik in een vergaderbericht op Nu deelnemen.
• Markeer de vergadering in de agenda. Druk op de toets

> Nu deelnemen.

Verwante informatie

Ik kan met de optie Nu deelnemen niet aan een telefonische vergadering deelnemen, 176

De gegevens van de telefonische vergadering opslaan

U kunt de gegevens van uw telefonische vergadering opslaan. Die gegevens worden dan automatisch aan de velden voor
telefonische vergadering toegevoegd wanneer u een telefonische vergadering vanaf uw BlackBerry®-toestel maakt.
1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
2. Druk op de toets

> Opties > Telefonisch vergaderen.

3. Typ de gegevens voor uw telefonische vergadering.
4. Druk op de toets

> Opslaan.