BlackBerry Bold 9650 - Een aangepast profiel toevoegen

background image

Een aangepast profiel toevoegen

U kunt extra profielen maken.
1. Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.
2. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Profielbeheer > Aangepast profiel toevoegen.
3. Typ een naam voor het profiel in het veld Naam.
4. Klik op het item dat u wilt wijzigen.
5. Wijzig de beltoon, melding of herinnering.
6. Druk op de toets

> Opslaan.

U verwijdert een aangepast profiel door het profiel te markeren. Druk op de toets

> Verwijderen.