BlackBerry Bold 9650 - Informatie over beltonen, geluiden en waarschuwingen

background image

Informatie over beltonen, geluiden en waarschuwingen

Het profiel dat u in de toepassing Geluids- en waarschuwingsprofielen selecteert, bepaalt hoe het BlackBerry®-toestel u attent

maakt op oproepen, berichten, herinneringen en browserinhoud.
Uw toestel wordt geleverd met het profiel Normaal en vijf andere vooraf geladen profielen: Luid, Standaard, Alleen trillen,

Onderdrukt en Alleen telefoon. U kunt de tonen in elk vooraf geladen profiel wijzigen in een audiobestand dat is opgeslagen in

het toestelgeheugen of op een mediakaart, of u kunt zelf profielen maken. Het profiel Alle waarschuwingen uit kan niet

worden gewijzigd.
Standaard zijn enkele van de instellingen in de vooraf geladen profielen gebaseerd op de instellingen in het profiel Normaal.

Wanneer u bijvoorbeeld de beltoon in het profiel Normaal wijzigt, wordt de beltoon in de profielen Luid, Standaard en Alleen

telefoon automatisch bijgewerkt. Als u niet wilt dat specifieke instellingen voor een vooraf geladen profiel automatisch worden

bijgewerkt wanneer u de bijbehorende instelling in het profiel Normaal wijzigt, kunt u de instellingen in dat vooraf geladen

geluidsprofiel handmatig wijzigen.
U kunt contactpersoonwaarschuwingen maken. Deze waarschuwingen geven u een seintje wanneer bepaalde contactpersonen

u bellen of een bericht sturen. Contactpersoonwaarschuwingen zijn altijd ingeschakeld en worden pas uitgeschakeld wanneer

u de optie Alle waarschuwingen uit selecteert. Zelfs als u het profiel Onderdrukt of Alleen trillen selecteert, zijn de

contactpersoonwaarschuwingen met geluid nog te horen, totdat u de optie Alle waarschuwingen uit selecteert.