BlackBerry Bold 9650 - Problemen oplossen: beltonen, geluiden en waarschuwingen

background image

Problemen oplossen: beltonen, geluiden en waarschuwingen

Mijn toestel belt of trilt meer dan verwacht

Het aantal keren dat uw BlackBerry®-toestel trilt bij oproepen wordt niet bepaald door het aantal trillingen dat u hebt ingesteld
in uw geluidsprofiel. Er is geen instelling voor het aantal keren dat er per oproep wordt gebeld wanneer u geen voicemail
gebruikt. Het toestel trilt of belt totdat de beller of het draadloze netwerk de verbinding verbreekt.

Mijn toestel belt of trilt niet wanneer ik een oproep of bericht ontvang

Probeer het volgende:

• Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen. Controleer of uw profiel niet op Alle

waarschuwingen uit of Onderdrukt is ingesteld.

• Als u contactpersoonwaarschuwingen hebt gemaakt, klikt u in het beginscherm op het pictogram Geluids- en

waarschuwingsprofielen. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Geluiden voor contactpersonen. Klik op een

contactpersoonwaarschuwing. Klik op Telefoon of Berichten. Controleer of het veld Volume niet is ingesteld op

Onderdrukt en of het veld Trilsignaal niet is ingesteld op Uit.

Gebruikershandleiding

Beltonen, geluiden en waarschuwingen

152