BlackBerry Bold 9650 - Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen

background image

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen

U kunt niet alleen de beltoon wijzigen, maar ook de opties voor het volume, de LED, trillen en meldingen tijdens oproepen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.
2. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Geluiden voor geselecteerd profiel.

• Klik op Telefoon als u uw beltoon wilt wijzigen.
• Klik om een gedeelte uit te vouwen als u meldingen of herinneringen wilt wijzigen. Klik op een optie.

3. Voer een van de volgende handelingen uit in het veld Beltoon, Meldingstoon of Herinneringstoon:

• Klik op een toon.
• Als u een nummer wilt gebruiken dat op uw BlackBerry®-toestel of op een mediakaart is opgeslagen, klik dan op Alle

muziek. Zoek het gewenste nummer en klik erop.

• Klik op Alle spraakmemo's als u een opgenomen spraakmemo wilt gebruiken. Zoek een spraakmemo en klik erop.
• Klik op Alle waarschuwingen als u een waarschuwing wilt gebruiken. Zoek een waarschuwing en klik erop.

4. Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

Ik kan het aantal keer dat mijn toestel overgaat niet wijzigen, 59

Gebruikershandleiding

Beltonen, geluiden en waarschuwingen

149