BlackBerry Bold 9650 - Bijlagen

background image

Bijlagen

Info over bestanden en bijlagen

U kunt bijlagen weergeven en downloaden en ze opslaan in het geheugen van het BlackBerry®-toestel of op een mediakaart.

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die ondersteuning biedt voor het openen van

bestanden op het netwerk van uw organisatie, kunt u voorbeelden van bestanden op het netwerk van uw organisatie

weergeven en de bestanden opslaan op uw toestel of ze rechtstreeks toevoegen aan e-mailberichten zonder dat u de

bestanden hoeft te downloaden. U kunt de toepassing Bestanden gebruiken om een lijst van alle bestanden op uw toestel

weer te geven. U kunt ook de naam van bestanden in het netwerk van uw organisatie wijzigen, bestanden verplaatsen en

bestanden verwijderen van uw toestel.
Als u gedownloade bijlagen of bestanden wilt wijzigen, kunt u toepassingen van derden, zoals Documents To Go®, gebruiken

die zijn ontworpen voor gebruik op BlackBerry-toestellen.

Een bestand of een bijlage openen

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server

die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Druk in een bericht, een uitnodiging voor een vergadering of een agenda-item op de toets

.

2. Klik indien nodig op Bijlage-informatie ophalen.
3. Klik op Bijlage openen.
4. Klik indien nodig in het scherm Bijlagen op een bijlage.
5. Selecteer indien nodig een optie in het dialoogvenster.

Verwante informatie

Ik kan mijn cell broadcasting niet inschakelen, 115

Een bestand of een bijlage opslaan

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server

die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Ga als volgt te werk in een bericht, in een agenda-item of op een webpagina:

• Als er slechts één bijlage is toegevoegd aan een bericht of agenda-item, drukt u op de toets

.

• Markeer een bijlage als een bericht of agenda-item meerdere bijlagen bevat. Druk op de toets

.

• Als u een bestand downloadt van een webpagina, drukt u op de toets

.

2. Klik op Bijlage downloaden of Bestand downloaden.
3. Markeer de map waarin u het bestand of de bijlage wilt opslaan.
4. Druk op de toets

> Hier selecteren.

Gebruikershandleiding

Berichten

94

background image

Om te stoppen met het downloaden van een bijlage, markeert u een bijlage die u downloadt. Druk op de toets

>

Downloaden annuleren.

Een bestand verzenden als een bijlage

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server

die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Media of het pictogram Bestanden.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets

> Verzenden.

4. Klik op een berichttype.

Verwante informatie

Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen, 115

Een koppeling in een bestand of een bijlage openen

Bestanden kunnen koppelingen bevatten naar ingesloten inhoud, zoals tabellen, afbeeldingen, voetnoten, tekstvakken of
opmerkingen.
1. Markeer een koppeling in een bestand.
2. Druk op de toets

> Koppeling opvragen of Ophalen.

Als u naar het bestand wilt terugkeren, drukt u op de toets

.

Lettertypeopties voor een bestand of een bijlage instellen

1. Druk in een bestand of bijlagen op de toets

> Opties.

2. Wijzig de velden voor het lettertype.
3. Druk op de toets

> Opslaan.

Eigenschappen van een bestand weergeven

U kunt de grootte, de auteur, de publicatiedatum en andere gegevens van een bestand bekijken.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Media of het pictogram Bestanden.
2. Zoek en markeer een bestand.
3. Druk op de toets

> Eigenschappen.

Gebruikershandleiding

Berichten

95

background image

vCard-bijlagen met contactpersoongegevens

Info over vCard-bijlagen met contactpersoongegevens

vCard®-bijlagen met contactpersoongegevens (VCF-bestanden) bevatten informatie over een specifieke contactpersoon.

Wanneer u een vCard-bijlage met contactpersoongegevens aan een e-mailbericht toevoegt, kunnen de geadresseerden van uw

e-mailbericht uw contactgegevens weergeven en deze aan hun contactpersonenlijst op hun BlackBerry®-toestel toevoegen.

Wanneer u een bericht opent dat een vCard-bijlage bevat, wordt er een pictogram van een boek weergegeven aan het einde

van het bericht met de naam van de bijgevoegde contactpersoon.

Een bijlage met vCard-contactpersoongegevens uit een bericht opslaan

Als u in een bericht een vCard®-bijlage met contactpersoongegevens ontvangt, kunt u deze bijlage opslaan zodat de gegevens
van de contactpersoon worden toegevoegd aan uw contactpersonenlijst.

1. Markeer in een bericht een vCard-bijlage met contactpersoongegevens.
2. Druk op de toets

> Bijlage bekijken.

3. Druk op de toets

.

4. Klik op een van de volgende items:

Toevoegen aan Contactpersonen
Contact bijwerken

Verwante informatie

Een bericht of bijlage wordt niet weergegeven of is afgebroken, 114