BlackBerry Bold 9650 - Certificaatservers

background image

Certificaatservers

Een certificaatserver toevoegen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.
3. Druk op de toets

> Nieuwe server.

4. Geef de informatie op voor de certificaatserver.
5. Druk op de toets

> Opslaan.

Informatie over de verbinding voor een certificaatserver wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.
3. Markeer een certificaatserver.
4. Druk op de toets

> Bewerken.

5. Wijzig de informatie over de verbinding voor de certificaatserver.
6. Druk op de toets

> Opslaan.

Verbindingsopties voor OCSP- en CRL-servers

Optie

Beschrijving

Beschrijvende naam

typ een weergavenaam voor de certificaatserver.

URL van server

typ het webadres van de certificaatserver.

Verbindingsopties voor servers waarop LDAP of DSML is ingeschakeld

Optie

Beschrijving

Beschrijvende naam

Typ een weergavenaam voor de server.

Servernaam

Typ het netwerkadres van de server.

Basisquery

Typ de informatie voor de basisquery voor de server met behulp van de X.509-
certificaatsyntaxis (bijvoorbeeld o=test.rim.net).

Gebruikershandleiding

Beveiliging

284

background image

Optie

Beschrijving

Poort

Typ het poortnummer voor het netwerk van uw organisatie. Het standaardpoortnummer
is 389.

Verificatietype

Geef op of u zich moet aanmelden op de server.

Verbindingstype

Geef op of uw BlackBerry®-toestel een SSL-verbinding of een TLS-verbinding gebruikt om
verbinding te maken met de server.

Verbindingsinformatie voor een certificaatserver verzenden

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.
3. Markeer een certificaatserver.
4. Druk op de toets

> E-mailserver of PIN-server.

Een certificaatserver verwijderen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.
3. Markeer een certificaatserver.
4. Druk op de toets

> Verwijderen.