BlackBerry Bold 9650 - PGP-sleutels

background image

PGP-sleutels

Informatie over PGP-sleutels

Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, kunt u via

het draadloze netwerk PGP®-sleutels downloaden met een certificaatserver van uw beheerder. Afhankelijk van uw organisatie

moet u zich mogelijk aanmelden voor een certificaat of wordt u automatisch aangemeld.
Met PGP-sleutels kunt u PGP-berichten verzenden en ontvangen met uw BlackBerry®-toestel als u al PGP-berichten verzendt

en ontvangt met uw computer.

PGP Basisbeginselen van de -sleutel

Een PGP-sleutel downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld

Als u de PGP® Universal Server gebruikt, kunt u PGP-sleutels mogelijk niet downloaden van een server waarop LDAP is
ingeschakeld.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > PGP-sleutels.
3. Druk op de toets

> PGP-sleutels ophalen.

4. Geef de zoekcriteria op.
5. Druk op de toets

> Zoeken.

6. Klik op een PGP-sleutel.
7. Klik op PGP-sleutel toevoegen aan sleutelopslag.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

278

background image

Een persoonlijke PGP-sleutel downloaden van de PGP Universal Server

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Druk op de toets

> Sleutels downloaden.

Een bijgewerkte PGP-sleutel downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets

> Bijgewerkte PGP-sleutel ophalen.

Een op uw toestel is opgeslagen certificaat of PGP-sleutel importeren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Media of het pictogram Bestanden.
2. Zoek en markeer een certificaat of PGP®-sleutel.
3. Druk op de toets

> Certificaat importeren of PGP-sleutel importeren.

Als u het certificaat of de PGP-sleutel wilt weergeven, drukt u op de toets

> Certificaat weergeven of PGP-sleutel

weergeven.

Een certificaat of PGP-sleutel van een mediakaart importeren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaten of PGP.
3. Druk op de toets

> Certificaten van mediakaart weergeven of PGP-sleutels van mediakaart weergeven.

Als u het certificaat of de PGP®-sleutel wilt weergeven, drukt u op de toets

> Certificaat weergeven of PGP-sleutel

weergeven.

Eigenschappen voor een PGP-sleutel bekijken

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Klik op een PGP®-sleutel.
4. Klik op Subsleutel bekijken.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

279

background image

Eigenschappen PGP-sleutels

Eigenschap

Beschrijving

Intrekkingsstatus:

In dit veld wordt de intrekkingsstatus van de PGP®-sleutel op een specifieke datum en een
specifiek tijdstip weergegeven.

Vertrouwensstatus

In dit veld wordt de vertrouwensstatus van de PGP-sleutel weergegeven. Een PGP-sleutel
kan expliciet worden vertrouwd (de PGP-sleutel zelf is vertrouwd), impliciet worden
vertrouwd (de PGP-sleutel is gekoppeld aan een persoonlijke sleutel op uw BlackBerry®-
toestel) of niet worden vertrouwd (de PGP-sleutel is niet expliciet vertrouwd en is niet
gekoppeld aan een vertrouwde PGP-sleutel op uw toestel, en er bestaat geen keten van
digitale handtekeningen naar een vertrouwde sleutel).

Aanmaakdatum

In dit veld wordt de datum weergegeven waarop de PGP® Universal Server de PGP-sleutel
heeft gegenereerd.

Vervaldatum

In dit veld wordt de datum weergegeven die door de PGP Universal Server is opgegeven
als vervaldatum van de PGP-sleutel.

E-mailadres

In dit veld wordt het e-mailadres weergegeven dat is gekoppeld aan de PGP-sleutel.
Mogelijk worden meerdere velden voor e-mailadressen weergegeven.

Type openbare sleutel

In dit veld wordt de standaard weergegeven waaraan de openbare sleutel voldoet. Uw
toestel ondersteunt RSA®-, DSA- en Diffie-Hellman-sleutels.

Sleutelgebruik

In dit veld wordt het toegestane gebruik van de PGP-sleutel weergegeven.

Vingerafdruk

In dit veld wordt de vingerafdruk van de PGP-sleutel in hexadecimaalindeling weergegeven.

Een PGP-sleutel verzenden

Wanneer u een PGP®-sleutel verzendt, stuurt uw BlackBerry®-toestel de openbare sleutel door, maar niet de bijbehorende
persoonlijke sleutel.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Markeer een PGP-sleutel.
4. Druk op de toets

> Verzenden via e-mail of Verzenden via PIN.

Een PGP-sleutel verwijderen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets

> Verwijderen.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

280

background image

De PGP-gegevenscache wissen

De PGP®-gegevenscache bevat openbare PGP-sleutels in cache en het PGP® Universal Server-beleid dat uw BlackBerry®-toestel
van de PGP Universal Server downloadt.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Druk op de toets

> Toetsen in cache wissen.

Zodra u weer een bericht met PGP-beveiliging verzendt, downloadt uw toestel het bijgewerkte PGP Universal Server-beleid en
de bijgewerkte openbare PGP-sleutels van de PGP Universal Server.

PGP Status van de -sleutel

Statusindicatoren van de PGP-sleutel

Indicator

Beschrijving

De PGP®-sleutel heeft een bijbehorende persoonlijke sleutel die is opgeslagen op uw BlackBerry®-
toestel.
De PGP-sleutel is vertrouwd en geldig, en de intrekkingsstatus van de PGP-sleutel is goed.
De intrekkingsstatus van de PGP-sleutel is onbekend of de sleutel is zwak.

De PGP-sleutel is niet vertrouwd, ingetrokken, verlopen, niet geldig of kan niet worden geverifieerd.

De intrekkingsstatus van een PGP-sleutel controleren

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets

> Status ophalen.

De vertrouwensstatus van een PGP-sleutel wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets

> Vertrouwen of Niet vertrouwen.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

281

background image

Een PGP-sleutel intrekken

Als u een PGP®-sleutel intrekt, wordt de PGP-sleutel alleen ingetrokken in de sleutelopslag op uw BlackBerry®-toestel. De
intrekkingsstatus op de PGP® Universal Server wordt niet door uw toestel bijgewerkt.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets

> Intrekken > Ja.

5. Wijzig het veld Reden.
6. Klik op OK.

Redenen voor het intrekken van PGP-sleutels

Reden

Beschrijving

Onbekend

De reden voor intrekking komt niet overeen met de vooraf gedefinieerde redenen.

Vervangen

Een nieuwe PGP®-sleutel vervangt een bestaande PGP-sleutel.

Inbreuk op sleutel

Een onbevoegd persoon is mogelijk achter de waarde van de persoonlijke sleutel gekomen.

Sleutel verlopen

De PGP-sleutel wordt niet meer gebruikt.

Ongeldige gebruikers-id

De gebruikersinformatie voor de PGP-sleutel is ongeldig.

PGP Opties voor de -sleutel

De weergavenaam van een PGP-sleutel wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Markeer een PGP®-sleutel.
4. Druk op de toets

> Label wijzigen.

5. Typ een weergavenaam voor de PGP-sleutel.
6. Klik op OK.

De melding over de weergavenaam uitschakelen die wordt weergegeven wanneer u een PGP-
sleutel aan de sleutelopslag toevoegt

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Druk op de toets

> PGP-sleutels ophalen.

4. Druk op de toets

> Opties.

5. Wijzig het veld Vragen om label in Nee.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

282

background image

6. Druk op de toets

> Opslaan.

Wanneer u een PGP®-sleutel toevoegt, gebruikt uw BlackBerry®-toestel de naam die de PGP® Universal Server heeft ingesteld
tijdens het genereren van de sleutel.

De melding Status ophalen uitschakelen die wordt weergegeven wanneer u een PGP-sleutel
aan de sleutelopslag toevoegt

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > PGP.
3. Druk op de toets

> PGP-sleutels ophalen.

4. Druk op de toets

> Opties.

• Stel het veld Status ophalen in op Ja als u de intrekkingsstatus van een PGP®-sleutel wilt downloaden wanneer u de

sleutel toevoegt aan de sleutelopslag.

• Stel het veld Status ophalen in op Nee als u de intrekkingsstatus van een PGP-sleutel niet wilt downloaden wanneer u

de sleutel toevoegt aan de sleutelopslag.

5. Druk op de toets

> Opslaan.

Snelkoppelingen voor PGP-sleutels

Het label van een PGP®-sleutel weergeven

Druk op de Space-toets.

De eigenschappen van een PGP-sleutel weergeven

Druk op de toets .

Het veiligheidsniveau van een persoonlijke PGP-sleutel
weergeven

Druk op de Alt-toets en L.

Persoonlijke PGP-sleutels weergeven

Druk op de Alt-toets en P.

PGP-sleutels voor andere personen weergeven

Druk op de Alt-toets en O.

Alle PGP-sleutels weergeven

Druk op de Alt-toets en A.

Problemen oplossen: PGP-toetsen

Ik kan geen PGP-sleutel downloaden van een server waarop LDAP is ingeschakeld

Probeer het volgende:

• Controleer of uw bedrijf u toestemming heeft gegeven om PGP®-sleutels te downloaden van een server waarop LDAP is

ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

• Als u het verbindingstype dat uw BlackBerry®-toestel gebruikt hebt gewijzigd om verbinding te maken met een server

waarop LDAP is ingeschakeld, probeer dan het standaardverbindingstype te gebruiken.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

283